Lauwersmeer

Park narodowy Lauwersmeer znajduje się w prowincjach Fryzja i Groningen, obejmuje południową i wschodnią część jeziora Lauwersmeer (stąd nazwa) i zajmuje obszar ponad 6000 hektarów. Jego historia sięga 1969 roku, kiedy to w celu zmniejszenia zagrożenia powodziowego, wybudowana została zapora oddzielająca byłą zatokę Lauwerszee od Morza Wattowego. Powstałe w ten sposób (obecnie słodkowodne) jezioro Lauwersmeer, jest jednym z najważniejszych ptasich rezerwatów w Europie Zachodniej.

Żyje tu wiele rzadkich gatunków jak warzęcha zwyczajna, błotniak łąkowy, wąsatka, podróżniczek, świstun, łabędź czarnodzioby, czy bernikla białolica. Ostatnio park osiągnął znaczny sukces, gdyż do gniazdowania tutaj, udało się również zachęcić orła bielika.

Ciekawostką jest fakt, że budowie zapory i sztucznego jeziora towarzyszyły liczne protesty miejscowych rybaków. Na przykład podczas inspekcji nowej tamy przez ówczesną królową Julianę, flagi na ich kutrach opuszczone były do połowy masztów. Dziś, spokój parku zakłócają już nie rybacy, ale częste ćwiczenia wojskowe odbywające się w sąsiednim Marnewaard.