Do tych instytucji możesz zgłaszać problemy z pracodawcą w Holandii – rób to!

Zgłaszaj, gdy łamane jest prawo pracy i warunki umowy. Reaguj, gdy zakwaterowano Cię w fatalnych warunkach, spotykasz się ze złym traktowaniem przez przełożonych lub z naruszaniem zasad BHP. Broń swojej godności, bezpieczeństwa, zdrowia i pieniędzy. Im częściej będziemy zgłaszać bezprawie, im więcej z nas to zrobi, tym większa szansa na poprawę sytuacji w pracy i miejscu zakwaterowania.

Także do nas docierają sygnały i pytania w związku z problemami polskich pracowników w Holandii. W miarę możliwości staramy się udzielić odpowiedzi oraz kierować do instytucji i organizacji, które zajmują się poszczególnymi kwestiami. Poniżej prezentujemy listę wybranych instytucji. Z wieloma z nich można komunikować się po polsku, a zgłoszenia mogą być anonimowe.

SNCU

SNCU to stowarzyszenie nadzorujące przestrzegania przepisów układów zbiorowych CAO dla pracowników tymczasowych. Można tu bezpośrednio składać skargi na pracodawców łamiących te zasady. Link do formularza skargi: https://www.sncu.nl/pl/skladanie-skargi/

INSPECTIE SZW

Inspectie SZW – holenderska inspekcja pracy, do której nawet anonimowo można zgłaszać przypadki naruszania rozmaitych przepisów dotyczących bezpieczeństwa, warunków czy czasu pracy. Poniżej link do polskiej wersji skargi na nieuczciwe agencje pracy:
https://fd8.formdesk.com/arbeidsinspectie/Zawiadomienie/

FNV

FNV to największy holenderski związek zawodowy. Posiada polskojęzycznych pracowników i działaczy. Napisz do nich!
https://www.fnv.nl/sector-en-cao/alle-sectoren/polski/

SNF

SNF – stowarzyszenie nadzorujące warunki zakwaterowania pracowników zagranicznych, wydające odpowiednie certyfikaty i przyjmujące skargi.
http://www.normeringflexwonen.nl/pl/default.aspx

JURIDISCH LOKET

Juridisch Loket oferuje bezpłatne porady prawne w zakresie prawa pracy, prawa karnego, mandatów, zasiłków itd.
https://www.juridischloket.nl/

FAIRWORK

Fairwork to organizacja pozarządowa zajmująca się pomocą ofiarom wykorzystywania w pracy, mobbingu i handlu ludźmi.
https://www.fairwork.nu/polska/

IDHEM

IDHEM – fundacja z Hagi pomagająca migrantom z Europy Środkowo-Wschodniej w integracji i usamodzielnieniu w Holandii.
http://idhem.nl/pl/

BARKA

Fundacja Wzajemnej pomocy Barka – można się do niej zwracać z problemami i pytaniami związanymi z pobytem, pracą i życiem w Holandii. Fundacja skupia się na pomocy i wsparciu osób w kryzysie bezdomności oraz osób uzależnionych, a także udziela porad w kwestiach socjalnych. Kontakt: 030 268 92 42, doradztwo@barkanl.org

NOSTIMOS

Nostimos – pomoc w uzyskaniu odszkodowań za wypadki w pracy i wypadki drogowe z winy osób trzecich
https://www.wypadek-w-holandii.pl/

MELD.NL

meld.nl – centralny portal, na którym dowiemy się, gdzie zgłosić jakikolwiek problem. Strona po niderlandzku.
https://meld.nl/

fb

(holandia.online/wnl/MediaNL/razemwholandii/foto(s):Pixabay,archiwum)

3 komentarze do “Do tych instytucji możesz zgłaszać problemy z pracodawcą w Holandii – rób to!

Możliwość komentowania została wyłączona.