Holandia musi pożegnać zagranicznych pracowników tymczasowych!

Aktualności | 08-05-2022 | 16:30

Holandia musi przestać przyciągać pracowników migrujących. Według holenderskiej Inspekcji Pracy, Rząd musi zdecydować się na zmniejszenie ich napływu. I to nie bez powodu.

Korzyści vs koszty

Nie od dziś wiadomo, że korzyści z migracji zarobkowej trafiają głównie do pracodawców i agencji pracy tymczasowej, podczas gdy koszty zjawiska leżą po stronie społeczeństwa. Oficjalnie potwierdził to właśnie Inspektor Generalny Rits de Boer w rocznym sprawozdaniu holenderskiej Inspekcji Pracy.Walce z nieuczciwymi pracodawcami i zapobieganiu wyzyskowi pracowników nie pomaga fakt, że ci ostatni czują się bezbronni i nie ośmielają się zgłaszać nadużyć, obawiając się utraty pracy i mieszkania. Poważnym problemem jest również brak przyzwoitych warunków mieszkaniowych. Dlatego sprowadzanie jeszcze większej liczby pracowników do Holandii spowoduje tragiczne życiowe skutki dla tych osób.

Ponadto szeroki dostęp do taniego personelu zagranicznego sprawia, że holenderskie firmy nie mają bodźców do innowacji lub poprawy warunków pracy. De Boer sugeruje więc, że Holandia musi „zastanowić się” nad kwestią jakiego rynku pracy faktycznie chce, i które rodzaje działalności przynoszą jej zysk, a które nie.

(holandia.online/wnl/Riksoverheid/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)