Regulamin tablicy darmowych ogłoszeń drobnych serwisu www.wiatraczek.nl

Pkt 1: Korzystanie z serwisu ogłoszeniowego jest równoznaczne z akceptacją i przestrzeganiem wszystkich punktów niniejszego regulaminu.


Pkt 2: Przeznaczeniem serwisu jest umożliwienie osobom prywatnym i firmom publikowanie, oraz przeglądanie ogłoszeń drobnych za pomocą sieci Internet. Serwis nie bierze udziału w transakcjach dokonywanych przez jego Użytkowników, a jego rola ogranicza się jedynie do umożliwienia nawiązania kontaktu między kontrahentami. Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść ogłoszenia, zawartość linków podanych w treści ogłoszenia, szkody powstałe w wyniku realizacji transakcji. Użytkownik powinien mieć ograniczone zaufanie do treści i autora ogłoszenia. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność.


Pkt 3: Z serwisu mogą korzystać tylko osoby pełnoletnie.


Pkt 4: Aby opublikować ogłoszenie na łamach serwisu należy posiadać działającą skrzynkę e-mail, której poprawny adres należy podać.


Użytkownik podając dane takie jak adres e-mail, numer telefonu itp. zgadza się i chce żeby zostały opublikowane w serwisie. Rola serwisu ogranicza się jedynie do umożliwienia przechowania podanych danych w celu udostępnienia ich innym Użytkownikom serwisu. Podane dane dostępne są tylko do momentu upływu terminu ważności ogłoszenia, w którego treści były zawarte. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnego skasowania swojego ogłoszenia.


Pkt 5: Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie możliwość rozsyłania komunikatów technicznych związanych z jego działaniem na adresy e-mail, które zostały wykorzystane do publikacji ogłoszeń. Serwis zastrzega sobie prawo do publikacji wybranych ogłoszeń w mediach (Internet/prasa/radio itp.)

Pkt 6: Każde ogłoszenie należy przyporządkować do właściwej kategorii. Treść ogłoszenia powinna być czytelna i nie może wprowadzać użytkowników w błąd.

Pkt 7: Zabrania się zamieszczania ogłoszeń naruszających prawo, dobre obyczaje, uczucia, prawa i dobra osobiste osób trzecich, netykietę (np. kilka ogłoszeń o identycznej treści), wątpliwej wartości (np. zarób 5000 € w miesiąc), reklamujących inne serwisy ogłoszeń, zawierających płatne numery telefonów, dodawanych z tymczasowych skrzynek e-mail.

W szczególności zabrania się oferowania i poszukiwania:

• pożyczek od podmiotów/osób nie będących bankami
• zarabiania w internecie przez odbieranie emaili, oglądanie reklam
• zarabiania w internecie przez wypełnianie ankiet
• zarabiania przez uczestniczenie w piramidach finansowych
• zarabiania przez uczestniczenie grach hazardowych
• pracy w agencjach towarzyskich/sex-usług
• leków i produktów farmaceutycznych
• usług ezoterycznych
• rzeczy pochodzących z kradzieży
• wyrobów tytoniowych (w tym e-papierosów) i alkoholowych
• kopii materiałów chronionych prawem autorskim (w tym podróbki)
• materiałów niebezpiecznych dla zdrowia i życia
• materiałów pornograficznych
• broni (włączając noże, wiatrówki, broń pneumatyczną i paralizatory)
• amunicji i materiałów pirotechnicznych
• narkotyków i innych substancji psychoaktywnych


Pkt 8: Zabrania się wykorzystywania podanych przez Użytkowników serwisu adresów e-mail, numerów telefonów itd. w celu innym niż wynika to z treści ogłoszenia. W szczególności zabrania się wysyłania spamu tj. nie zamówionych ofert handlowych, reklam serwisów internetowych, wirusów i trojanów itd. Użytkownik serwisu, który w odpowiedzi na swoje ogłoszenie otrzymał SPAM powinien o tym fakcie powiadomić administratora serwisu.


Pkt 9: Odpowiedzialność za treść ogłoszenia i dołączonych zdjęć ponosi wyłącznie autor ogłoszenia.

W szczególności serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

• za to w jaki sposób i do jakich celów dane tj. adresy e-mail, numery telefonów itp. opublikowane w serwisie przez ogłaszającego, zostaną wykorzystane przez osoby i firmy trzecie. Użytkownik powinien mieć świadomość, że treść każdego opublikowanego ogłoszenia (w tym podane numery telefonów lub w sposób jawny adresy e-mail) zostanie zindeksowana przez wyszukiwarki internetowe, które mogą przez pewien czas przechowywać i udostępniać w wynikach wyszukiwań kopię ogłoszenia nawet po usunięciu ogłoszenia z serwisu

• umieszczenie przez ogłaszającego danych niezgodnych z prawdą lub fałszywych


Pkt 10: Konsekwencje prawne wszelkich czynności dokonywanych w ramach niniejszej witryny ponosi wyłącznie Użytkownik. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów oraz konsekwencji prawnych publikacji (składania) ofert.


Pkt 11: Serwis zastrzega sobie prawo do edycji i usuwania ogłoszeń bez podawania przyczyn. W szczególności traktowane jako SPAM i usuwane będą oferty POŻYCZEK, oraz anonsy o identycznej treści wklejane częściej niż raz na 24 godziny.

Pkt 12: CIASTECZKA – Serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego, której omówienie dostępne jest tutaj.

Współczesne przeglądarki internetowe umożliwiają zarządzanie plikami cookie, a w szczególności pozwalają na ich usuwanie lub na całkowite wyłączenie ich obsługi. Przeglądarki internetowe oferują również pracę w tzw. „TRYBIE PRYWATNOŚCI”, w którym pliki cookie zapisywane są tylko tymczasowo tj. na czas trwania sesji przeglądarki. Nie wyłączenie obsługi plików cookie w przeglądarce internetowej serwis ogłoszeniowy traktuje jako ŚWIADOMĄ ZGODĘ użytkownika na zapisywanie plików cookie, co ma umożliwić poprawne działanie serwisu.


Pkt 13: Zastrzegamy sobie prawo do zmiany regulaminu. Użytkownik powinien systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 21 stycznia 2020.