Afgańscy uchodźcy dostają mieszkania w Holandii. Jak to możliwe?

Aktualności | 12-09-2021 | 16:00

Podczas gdy wielotysięczne tłumy Holendrów protestują dzisiaj w Amsterdamie przeciwko brakowi mieszkań (w tym socjalnych – przyp.red.), Holandia przydziela je afgańskim (i innym) uchodźcom. Wszystko zgodnie z przepisami, mówiącymi że osobom ubiegającym się o azyl i posiadającym już zezwolenie na pobyt w kraju należy zapewnić własny dach nad głową. Ale czym dokładnie jest ta polityka? I czy w rezultacie inni poszukujący domu muszą czekać dłużej?

Polityka ogólna

Afganki w obowiązkowych strojach

Szczególna polityka wobec Afgańczyków przybywających do Holandii (jeszcze) nie istnieje, ale są ogólne zasady przydzielania mieszkań posiadaczom statusu (osobom ubiegającym się o azyl z zezwoleniem na pobyt – przyp.red.). Poszukiwanie dla nich domu rozpoczyna się, gdy tylko IND (Służba Imigracyjna i Naturalizacyjna) ustali że osoba ubiegająca się o azyl może pozostać w Holandii. Pierwszym krokiem jest przypisanie przez Centralną Agencję ds. Przyjmowania Osób Ubiegających się o Azyl (COA) posiadacza statusu do określonej gminy. I to właśnie ona zobowiązana jest wyszukać odpowiednie lokum.

Wykształcenie, zawód, sytuacja rodzinna i zdrowotna

Mały Afgańczyk

Aby określić w której gminie powinien zamieszkać posiadacz statusu, analizowane jest między innymi jego/jej wykształcenie i doświadczenie zawodowe oraz sytuacja rodzinna i zdrowotna. Ponadto COA sprawdza czy w określonej gminie mieszkają już 'znajomi’ posiadacza statusu.

Każda holenderska gmina MUSI znaleźć dom dla azylanta

Co sześć miesięcy, każda holenderska gmina (z wyjątkiem Waddeneilanden – przyp.red.) musi przydzielać określoną liczbę lokali posiadaczom statusu. Im bardziej zaludniona gmina, tym więcej azylantów powinna przyjąć. Dla przykładu, w pierwszej połowie tego roku Amsterdam musiał szukać domów dla 668 posiadaczy statusu, podczas gdy sąsiednia gmina Landsmeer przydzieliła je zaledwie 9 osobom.

Bądź na bieżąco!

(holandia.online/wnl/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)