Holandia chce ukarania Polski za odmowę importu towarów z Ukrainy!

Aktualności | 19-09-2023 | 15:00

Holandia chce, aby Komisja €uropejska podjęła działania w celu 'przywołania do porządku’ Polski i kilku innych krajów, które po wygaśnięciu odpowiednich regulacji unijnych samodzielnie zakazują importu ukraińskich produktów rolnych. Holenderski rząd uważa, że takie postępowanie jest sprzeczne z unijnymi zasadami wolnego handlu, według których kraje członkowskie mogą wprowadzać ograniczenia w handlu tylko w uzasadnionych przypadkach, takich jak ochrona zdrowia publicznego lub bezpieczeństwa. Ponadto jest to szkodliwe dla Ukrainy, wystarczająco cierpiącej z powodu rosyjskiej agresji.

Trybunał Sprawiedliwości

Holandia uważa, że nie ma uzasadnionych powodów do wprowadzenia zakazu importu towarów z Ukrainy, gdyż są one bezpieczne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla Polski czy Unii €uropejskiej. Dlatego rozważane jest wszczęcie postępowania przeciwko Polsce przed unijnym Trybunałem Sprawiedliwości.

Jeśli Trybunał uzna, że decyzja Polski jest niezgodna z unijnym prawem, Polska może zostać zmuszona do jej uchylenia. W przypadku odmowy, Komisja €uropejska może nałożyć na Polskę karę finansową, lub inne sankcje.

Sytuacja może prowadzić do konfliktu między Polską a U€

Decyzja Polski może prowadzić do konfliktu między Polską a U€. Holandia jest jednym z największych sojuszników Polski w €uropie, a jej dzisiejsze stanowisko może być postrzegane jako cios w polską politykę.

Czy Polska cofnie swoją decyzję?

Nie wiadomo, czy Polska cofnie swoją decyzję. Polski Rząd twierdzi, że decyzja jest ostateczna, ale nie wyklucza możliwości jej rewizji w przyszłości.

O odmowie importu towarów z Ukrainy przez Polskę pisały m.in. następujące media:

  • „Financial Times”
  • „The Wall Street Journal”
  • „Reuters”
  • „BBC”
  • „Bloomberg”

(holandia.online/wnl/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)