Holandia: Koniec z rosyjskim gazem, ropą i węglem!

Aktualności | 23-04-2022 | 12:00

Holenderski Rząd aktywnie działa na szczeblu krajowym i €uropejskim, aby jak najszybciej zmniejszyć zależność od węgla, ropy i gazu z Rosji. Celem jest uniezależnienie Holandii od rosyjskich paliw kopalnych do końca tego roku.

Aby to osiągnąć, rząd koncentruje się na oszczędzaniu energii, zrównoważonym rozwoju i większym imporcie energii z innych krajów. Umożliwi to Holandii pełne zaoszczędzenie i zastąpienie udziału rosyjskiego gazu przed końcem roku. Podobnie jak reszta Unii €uropejskiej, Holandia nie będzie już importować węgla z Rosji najpóźniej od 11 sierpnia bieżącego roku. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, w najbliższych tygodniach zawarte zostaną porozumienia z innymi krajami, aby jak najszybciej uniezależnić się od rosyjskiej ropy, przy zachowaniu wystarczającego bezpieczeństwa dostaw. Ponadto rząd podejmuje również działania w celu zapewnienia, że magazyny gazu zostaną wypełnione przed nadchodzącą zimą – poprzez system gwarancyjny, który zmniejsza ryzyko inwestycji podczas dużych wahań cen gazu, oraz poprzez częściowe wypełnienie magazynów gazu przez państwowy EBN.

Stopniowe wycofywanie paliw kopalnych

Szacuje się, że holenderskie zużycie gazu może zostać zmniejszone o około 9 mld m3 do 2025 roku w wyniku bardziej zrównoważonych środków. To więcej niż import z Rosji (ok. 6 mld m3). W związku z rozbudową terminalu LNG (gaz skroplony) w Rotterdamie, oraz budową pływającego terminalu LNG w Eemshaven, do końca roku może zostać sprowadzonych około 8 mld m3 dodatkowego gazu skroplonego. Zależy to od jego dostępności na rynku światowym. Ponieważ rynek gazu jest międzynarodowy, potrzebne są €uropejskie porozumienia aby ostatecznie całkowicie zakazać rosyjskiego gazu.

Unia Europejska zgodziła się z piątym pakietem sankcji: węgiel z Rosji nie będzie już kupowany w €uropie po 11 sierpnia. Władze chcą też jak najszybciej zaprzestać importu tamtejszej ropy. Dlatego Holandia zwróciła się do Komisji €uropejskiej o zbadanie, w jaki sposób €uropa może ograniczyć zakupy tego surowca przy zachowaniu wystarczającego bezpieczeństwa dostaw.

Napełnianie magazynów gazu

Ze względu na wysokie ceny gazu i ryzyko strat, wypełnianie magazynów gazu nie jest obecnie atrakcyjne dla firm energetycznych. Ponieważ jednak zgromadzenie zapasów jest niezmiernie ważne przed nadchodzącą zimą, Holandia podejmuje działania zachęcające. Chodzi między innymi o system gwarancyjny, dzięki któremu różnica między obecnymi a przyszłymi cenami gazu zostanie zwrócona przez Rząd następnej zimy. W ten sposób Gabinet w pewnym stopniu pokrywa ryzyko cenowe. Ponadto obliguje się państwową firmę energetyczną Energie Beheer Nederland (EBN) do wypełnienia magazynów gazu Bergermeer do 70% pojemności, jeśli podmioty prywatne nie zrobią tego pomimo rządowych zachęt. Całkowite koszty awaryjnego napełniania zależą od cen gazu i szacowane są na 623 mln €uro.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Pixabay,archiwum)