Holandia: ośrodki dla uchodźców pękają w szwach, a chętnych coraz więcej!

Wciąż przybywa osób szukających w Holandii azylu. Według agencji statystycznej CBS ich liczba (po zeszłorocznym niewielkim spadku – przyp.red.) znów zaczęła rosnąć: tylko od lipca do września ośrodki COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) przyjęły 5900 uciekinierów z Erytrei, Algierii, Nigerii, Iranu oraz… Turcji – łącznie o 700 więcej niż w poprzednim kwartale.

W grupie tej znalazło się aż 1200 osób będących krewnymi wcześniej przyjętych przez Holandię azylantów.

Ośrodki dla uchodźców są jednak pełne. Obecnie mieszka w nich w sumie blisko 27 000 osób zajmujących nawet 2000 miejsc „rezerwowych” – dostępnych (z założenia) tylko w wypadku sytuacji kryzysowych.

Zdaniem rzecznika COA, sytuację pogarsza brak wystarczającej ilości urzędników służby imigracyjnej IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) co wydłuża czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosków nawet do 46 tygodni, oraz brak chęci władz lokalnych do współpracy w zakresie poszukiwania mieszkań dla 5500 uchodźców z już przyznanym statusem (zezwoleniem na pobyt – przyp.red.).

Nadal mieszkają oni w obozach przejściowych, choć powinni już otrzymać własne lokum w 'normalnych warunkach’…

(holandia.online/wnl/MediaNL/CBS/foto(s):Pixabay,archiwum)

Dodaj komentarz