Holandia: Uchodźcy z Ukrainy muszą jak najszybciej odebrać wymagane dokumenty pobytowe

Aktualności | 03-11-2022 | 15:00

Nie wszyscy uchodźcy z Ukrainy (objęci na mocy €uropejskiej dyrektywy tymczasową ochroną) odebrali od Służby ds. Imigracji i Naturalizacji (IND) dokumenty legalizujące ich pobyt i pozwalające na podjęcie pracy. Ci którzy ich nadal nie posiadają, dla własnego dobra zobligowani są do jak najszybszego skontaktowania się z IND za pośrednictwem tej strony internetowej urzędu.

Ważna informacja dla pracodawców

Zasadniczo pracodawcy nie naruszają ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców jeśli zatrudniają ukraińskich pracowników którzy nie posiadają jeszcze dokumentów z IND, ale legalnie przebywają w Holandii zgodnie z dyrektywą o tymczasowej ochronie. Jednak w razie zatrudnienia osób bez dokumentów z IND, ani nie oczekujących na ich wydanie (a więc potencjalnie nieobjętych dyrektywą) zastosowanie mają ramy prawne ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców. Dlatego aby uniknąć ewentualnych problemów, pracodawcy powinni zachęcić swój ukraiński personel do pilnego dopełnienia formalności.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(ss):Pixabay,archiwum)