Holandia w Obliczu Kryzysu Klimatycznego: Każdy Musi Działać Teraz!

Aktualności | 12-06-2024 | 11:00

Holandia stoi przed ogromnymi wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi, a każdy jej mieszkaniec musi wziąć za to odpowiedzialność. Tak wynika z najnowszego raportu Rady ds. Środowiska i Infrastruktury (Rli), który wskazuje na konieczność drastycznych zmian w planowaniu przestrzennym, aby przygotować kraj na przyszłość z większymi opadami, dłuższymi okresami suszy oraz rosnącym poziomem Morza Północnego.

Fundamentalne Zmiany Potrzebne Już Teraz

Rada zauważa, że te zmiany nie zajdą same. Potrzebne są fundamentalne decyzje dotyczące odtworzenia poziomu wód gruntowych na terenach piaszczystych, budowy zbiorników na nadmiar wody rzecznej oraz przemyślenie sposobu realizacji i zabezpieczenia linii brzegowej. Wszystkie te decyzje wymagają znacznych inwestycji.

Przykładowo, należy zrezygnować z budowy stałych osiedli w miejscach przeznaczonych na przyszłe zbiorniki wodne oraz dostosować rolnictwo do naturalnych warunków wodnych terenów.

Planowanie na Długą Metę

Podstawą decyzji powinna być perspektywa długoterminowa. Zasada „woda i gleba jako priorytet” przyjęta w 2022 roku, powinna kierować planowaniem przestrzennym w Holandii. Obecnie jednak ta zasada jest często ignorowana. „Często nie zdajemy sobie sprawy, co to naprawdę oznacza,” zauważa przewodniczący Rady, Jan Jaap de Graeff.

Potrzebne Zmiany Kulturowe

Największą przeszkodą jest jednak kultura. Przyzwyczailiśmy się do całkowitej kontroli nad krajem, ignorując warunki hydrologiczne. To wymaga zmiany w myśleniu zarówno wśród polityków, jak i planistów.

Rada wskazuje również na brak wystarczających bodźców finansowych do zmiany zachowań. Ceny nieruchomości nie odzwierciedlają przyszłych kosztów związanych ze zmianami klimatycznymi. Szczególnie w zachodniej części kraju ceny ziemi są wysokie, mimo że ten obszar jest bardziej narażony na skutki zmieniającego się klimatu.

Konieczność Podjęcia Trudnych Decyzji

Kolejną rekomendacją jest rezerwacja przestrzeni w krajobrazie na przyszłe budowy wałów ochronnych i zbiorników wodnych. Gdzie niepewność jest zbyt duża, należy skupić się na tymczasowym użytkowaniu przestrzeni.

Rada proponuje także utworzenie krajowego programu konsolidującego wiedzę, który będzie fundamentem do podejmowania kluczowych decyzji wpływających na wszystkich mieszkańców Holandii. Największym dylematem pozostaje jednak kwestia czy zamykanie obecnej linii brzegowej jest skuteczne na dłuższą metę. Strategia ta może okazać się nieskuteczna, jeśli Morze Północne będzie dalej się podnosić.

Ciekawostki o Holenderskich Budowlach Wodnych

  1. Deltawerken: To system tam, zapór i śluz, który chroni Holandię przed powodziami. Jest to jeden z największych projektów inżynieryjnych na świecie, nazywany często „Ósmym Cudem Świata„.
  2. Afsluitdijk: Długa na 32 kilometry tama oddzielająca Morze Północne od IJsselmeer. Zbudowana w latach 1927-1932, jest kluczowym elementem ochrony przed powodziami.
  3. Maeslantkering: Gigantyczne wrota przeciwsztormowe w pobliżu Rotterdamu, które zamykają się automatycznie w przypadku zagrożenia powodziowego. To jeden z największych ruchomych obiektów na świecie.
  4. Poldery: Holendrzy od wieków osuszają tereny zalewowe, tworząc poldery – obszary położone poniżej poziomu morza. Największy polder w Holandii, Flevopolder, ma powierzchnię ponad 970 km².
  5. Pompy Archimedesowe: Holenderskie systemy odwadniające wykorzystują obecnie pompy oparte na wynalazku Archimedesa sprzed ponad 2000 lat, aby utrzymywać suche tereny poniżej poziomu morza.

(holandia.online/wnl/MediaNL/fotos):Pixabay,Quistnix – Own photo,, CC BY 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=353673,archiwum