Holandia zmienia Konstytucję!

Aktualności | 18-01-2023 | 15:15

Wczoraj holenderski Senat zatwierdził poprawkę do pierwszego artykułu Konstytucji. Zmiana zapisu jest wynikiem projektu ustawy z inicjatywy posłów D66, GroenLinks i PvdA. Partie (skrajnie) prawicowe głosowały przeciw, ale ich głos został zmiażdżony przez większość Senatorów.

O co chodzi? Słowa klucze to „niepełnosprawność” i „orientacja seksualna”

Nowy, zmieniony artykuł 1. brzmi teraz: „Wszyscy przebywający w Holandii są traktowani jednakowo w tych samych okolicznościach. Dyskryminacja ze względu na religię, przekonania, przynależność polityczną, rasę, płeć, niepełnosprawność, orientację seksualną lub jakąkolwiek inną przyczynę jest niedozwolona„. Tak więc do zapisu o zakazie dyskryminacji dodano słowa „niepełnosprawność” i „orientacja seksualna”.

Minister Bruins: „Konstytucja jest fundamentem naszego społeczeństwa. Ważne jest, abyśmy byli na bieżąco. Szczególną cechą tej zmiany jest to, że inicjatywa w tej sprawie wyszła od Izby Reprezentantów (…)

Mensen passeren de tekst van de grondwet in Den Haag

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Rijksoverheid,archiwum)