ING: Prawie wszyscy (84%) obawiają się spadku siły nabywczej

Aktualności | 12-10-2022 | 14:30

Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez ING Research wśród ponad 39 500 klientów banku, zdecydowana większość spodziewa się w przyszłym roku znacznej utraty siły nabywczej. Jednak ze względu na bezprecedensowo duży, miliardowy pakiet rządowego wsparcia na ten i przyszły rok, rzeczywista skala zjawiska powinna być dość ograniczona.

Pesymizm co do własnego portfela

Tylko co dwudziesty z respondentów (5%) oczekuje, że wkrótce będzie go stać na więcej. Co dziewiąty (11%) przewiduje niewielkie zmiany, a zdecydowana większość (84%) jest pesymistycznie nastawiona do przyszłej siły nabywczej własnego portfela. Nastawienie to bezpośrednio wynika z założeń budżetowych ogłoszonych niedawno podczas Prinsjesdag: Przeciętne gospodarstwo domowe ma stracić nie mniej niż 6,8% siły nabywczej, czego powodem jest oczywiście gwałtownie rosnąca inflacja, napędzana stale rosnącymi cenami energii. Aby zniwelować jej efekty płace musiałyby wzrosnąć aż o 10 procent, co jest nierealne.

Pakiet za miliard €uro

Wyjątkowo duża pomoc finansowa rządu ma na celu częściowe złagodzenie efektów inflacji. Na przykład płaca minimalna i zasiłki opiekuńcze znacznie wzrosną, dopłata energetyczna dla rodzin o niskich dochodach będzie wypłacana przez kolejny rok, a obniżona akcyza na paliwo będzie obowiązywać przez kolejne sześć miesięcy. Ponadto rząd opracował ceny minimalne na gaz i prąd, oraz zasady korzystania z nich. Środki te gwarantują, że sytuacja finansowa przeciętnego gospodarstwa domowego w Holandii wyraźnie się poprawi.

Statystyka, czyli „przeciętni” i pozostali

To wszystko brzmi pięknie, ale pakiet pomocowy nie obejmie 100% gospodarstw domowych. Prawda jest taka, że pomimo starań rządu siła nabywcza większości holenderskich rodzin ulegnie w tym i przyszłym roku pewnemu pogorszeniu. Dogodzenie wszystkim nie jest bowiem ekonomicznie możliwe, ponieważ przyczyna inflacji leży poza granicami kraju. Istnieją więc znaczne różnice między różnymi gospodarstwami domowymi. Na przykład te o najniższych dochodach wydają się czerpać największe korzyści z rządowej pomocy, ale ze względu na stosunkowo duży udział energii w ich budżecie, obecnie cierpią najbardziej.

(holandia.online/wnl/ING Research Październik `2022/foto(s):Pixabay,ING,archiwum)

Jeden komentarz do “ING: Prawie wszyscy (84%) obawiają się spadku siły nabywczej

Dodaj komentarz