Może i Ty jesteś Fryzyjczykiem? Odwiedź Frisian Museum w Leeuwarden!

Muzeum Fryzyjskie (Frisian Museum) w Leeuwarden, ma bogatą, sięgającą prawie 190 lat historię. W 1827 roku, Franciscus BinkesHendrik Amersfoordt i Freerk Fontein założyli „Provinciaal Friesch Genootschap ter beoefening der Friesche Geschied-, Oudheid- en Taalkunde” – czyli Towarzystwo Fryzyjskie, stojące na straży zachowania fryzyjskiej tożsamości mieszkańców prowincji.

1853 roku, utworzono „Provinciaal Friesch Kabinet van Oudheden” – miejsce gdzie nie tylko przechowywano dla potomności, ale też wystawiano typowo fryzyjskie zabytkowe przedmioty przynoszone bezinteresownie przez sypatyków idei. Najpierw gromadzono je w Pałacu Sprawiedliwości w Leeuwarden, a potem (z braku miejsca) w Stadhouders Hof i różnych innych miejscach miasta.

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy powstania Towarzystwa Fryzyjskiego, w 1877 roku odbyła się pierwsza regionalna wystawa w Holandii – „Historische Tentoonstelling van Friesland„, która odniosła tak wielki sukces, że za zgromadzone środki można było zakupić Eysingahuis – gdzie w 1881 roku otwarto Muzeum Fryzji.

Od 2013 roku muzeum mieści się zupełnie nowym budynku, który zaprojektował (rzecz jasna) fryzyjski architekt – Abe Bonnema  Można tutaj obejrzeć wiele intrygujących wystaw, i dowiedzieć się wszystkiego o jedenastu miastach i wsiach Fryzji, ich mieszkańcach, oraz ich odwiecznym związku z wodą… nacechowanym tak miłością, jak i nienawiścią

Adres: Frisian Museum, Wilhelminaplein 92, 8911 BS Leeuwarden
Strona WWW (w językach niderlandzkim, fryzyjskim oraz angielskim): friesmuseum.nl