Schokland: Historia Zatopionej Wyspy

Aktualności | 25-02-2024 | 15:00

Aktualnie na świecie istnieje ponad tysiąc miejsc, zabytków, obiektów przyrodniczych i kulturalnych, które zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Lista obejmuje różnorodne lokalizacje na całym globie, od historycznych miast po parki narodowe, zabytki architektoniczne, starożytne ruiny, obszary przyrodnicze i wiele więcej. Każde z tych miejsc reprezentuje wyjątkową wartość dla ludzkości i jest chronione jako dziedzictwo kulturowe lub przyrodnicze o światowym znaczeniu. Holandia i jej zamorskie terytoria mogą poszczycić się aż trzynastoma takim wpisami. Oto pierwszy z nich: Schokland

Codzienna walka z żywiołem

Schokland, to dawna wyspa na Morzu Zuiderzee, z kilkoma osadami i kościołami, miejsce pełne historii i nierozwikłanych dotąd tajemnic. Na przestrzeni wieków ’Schokkersi’ musieli stawiać czoła otaczającemu ich żywiołowi, lecz pomimo trudności, niezłomnie trwali na swojej ziemi utrzymując się z rybołówstwa, rolnictwa i handlu.

Ciekawostką jest fakt, że Schokland był jednym z pierwszych obszarów w Holandii, które zostały zarejestrowane jako miejsce osadnictwa ludzkiego już w prehistorycznych czasach. Archeologiczne wykopaliska odsłoniły artefakty i ślady zamieszkania sięgające aż 10 000 lat wstecz.

Schokland, to symbol walki Holendrów z wodą, świadectwo beznadziejnej egzystencji pośród sztormów i regularnych powodzi. W miarę jak technologia i umiejętności inżynieryjne się rozwijały, wyspiarze zaczęli podejmować coraz bardziej zaawansowane środki zaradcze. Niestety bezskutecznie.

W obliczu narastających zagrożeń związanych z erozją brzegów i szerzącą się na wyspie biedą, pod koniec XIX wieku ówczesny rząd zdecydował o jej przymusowym wysiedleniu.

Byli mieszkańcy z wielkim żalem przyglądali się z suchego lądu, jak ich ukochana, pozbawiona wszelkiej ochrony wyspa szybko poddaje się falom…

Wtedy jeszcze nikt nawet nie przypuszczał, że 80 lat później obecna prowincja Flevoland wydrze morzu 2412 km² żyznej ziemi, w tym Schokland.

Kontury odzyskanej wyspy majaczą w tle na poniższym zdjęciu z prac melioracyjnych…

Dziś, Schokland jest obszarem objętym ochroną jako historyczny zespół osadniczy, stanowiący ważny punkt odniesienia dla badaczy i turystów, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1995 roku.

Można tu znaleźć pozostałości osad, kościołów i innych budynków, które przypominają o chwale i trudach dawnych mieszkańców. Jest też muzeum urządzone w zabytkowych budynkach i odrestaurowany kościółek z XIII wieku.

Schokland to więcej niż tylko wyspa – to symbol determinacji, wspólnoty i przetrwania w obliczu przyrody. Jego historia przypomina nam o siłach, które kształtują nasz świat i o ludzkiej zdolności do przystosowania się do zmieniających się warunków.

Lokalizacja: Middelbuurt 3, 8319 AB Schokland, Holandia.

Obejrzyj (do końca!) krótki filmik, po którym zapewne odwiedzisz to miejsce, ale też zmienisz niektóre swoje poglądy na Świat, w którym żyjemy… 😉

(holandia.online/wnl/foto(s):Jan Willem Schoonhoven [CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56806113],Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=43161760],Michielverbeek [Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=47083978],Pixabay,Google Maps,archiwum)