Uchodźcy… (część druga)

W chwili obecnej islam obrał sobie za globalny cel opanowanie świata, a muzułmanie są głęboko przekonani, że stworzą światową wspólnotę zwaną Ummah – wspólnotę arabską, która również ma plan misyjny, tzn. rozjechać się po całym świecie propagując islam, aby zapanowała tylko jedna prawdziwa religia.

Bogaty sponsor

Taki kraj jak Arabia Saudyjska wspiera te organizacje religijne propagujące islam, wydając im książki, broszury, filmy, namawiające do islamu, a tym samym narzuceniu tej religii całemu światu. Bo przecież wyznawcą tej religii można się stać w bardzo prosty sposób, wystarczy wypowiedzieć po arabsku te słowa: „ Aszhadu an la ilaha illa lah, la ashadu an na Muhammaden Raulullah”, czyli „Zaświadczam, że nie ma Boga, prócz jednego Boga Allaha i zaświadczam, że Mahomet jest jego prorokiem”. Proste. Żadnych procedur, papierków i obrządków.

Szariat jedynym prawem dla świata

Od tej chwili, słowa Koranu są twoją wykładnią życiową i wszystko co robisz musi być oparte i nierozerwalne z tą księgą. Tym sposobem mamy też odpuszczeniem grzechów i z czystym kontem zaczynamy nowe życie zgodne z prawami szariatu (prawo islamskie – ogół boskich praw, norm, zasad, kar, postępowania oraz nauk, mających na celu przyniesienie korzyści społeczeństwu islamskiemu). Stosując to prawo, staramy się narzuć ideologię całemu światu. Wiedząc o tym, że na Zachodzie żyje się lepiej, a mimo wszystko starając się ten świat zniszczyć.

Islam jako wykładnia wszystkiego

Islam jest nie tylko religią, jest to sposób życia, myślenia, jest to organizacja polityczna, jest to „konstytucja” oraz wiara poszczególnych ludzi. Islam określa w jaki sposób widzisz swoją rodzinę, samego siebie, określa twój styl ubierania, sposób zawierania małżeństw, sposób postępowania i też to co należy jeść. Dzieci uczące się pisać, uczą się pisać słowami Koranu, co też automatycznie napełnia ich religijnością islamu, a co za tym idzie bezwzględnością wykonywania praw szariatu, które zawsze – i przede wszystkim wszędzie, będzie ponad innymi prawami, bezwzględnie dążąc do tego aby cały świat się do niego stosował. Islam znaczy uległość, poddanie, a muzułmanin zmusza innowiercę do tego, aby takim był.

Wahabi…

Podczas pielgrzymki do Mekki, odebrany zostaje ci twój własny Koran, a dostajesz wersję wahabicką, co ma na celu wyznawanie islamu w jednym kierunku, dominującym w Arabii Saudyjskiej, bardzo, bardzo skrajnym, najbardziej wpływowym, którego jedynym celem jest podbicie świata, gdzie w pierwszej części Koranu widzimy dobro i miłosierdzie wobec wszystkich, a po niepowodzeniach wojennych Mahometa, pojawia się jihad– święta wojna, która nakazuje zabijanie Żydów i innych niewiernych, tylko dlatego, że są nieposłuszni Allahowi.

Ciąg Dalszy Nastąpi…

Piechocki

Tomek Piechocki
20 października 2015, Alphen aan den Rijn, Holandia