Z redakcyjnej poczty: „Woede van de Nederlanders”

Szanowna redakcjo “Wiatraczka”, nie wiem czy Waszą stronę czytają  polscy emeryci mieszkający w Holandii. Ostatnio byłam zaangażowana w projekcie zwalczania ubóstwa.

Jedna kwestia mnie zainteresowała i chciałabym w tej sprawie coś zrobić, coś osiągnąć, zmienić na korzystniejsze. Chodzi o AIO i o Porozumienie Europejskie w sprawie emerytur.

Wymieniłam też moje spostrzeżenia z dyrektorką ABNO. Ona już przeprowadziła jedną rundę rozmów przy “okrągłym stole” z politycznymi partiami i Ministerstwem Spraw Ekonomicznych i Socjalnych w Parlamencie. Zrozumiałe, że ona patrzy na ten problem z punktu widzenia tylko narodowego, holenderskiego, ustawodawstwa.  Moim zdaniem jest to znowu nie za dobre rozwiązanie. Zwłaszcza że wspominała o 2 a 4 milionów Holendrów, którzy częściowo mieszkali poza granicami kraju. 2 miliony – to dość duża liczba emerytów. Uczciwie trzeba jednak do tej liczby dodać  obywateli  z innych członkowskich krajów EU  zwłaszcza z tych o niższym kursie walutowym, którzy nadal mieszkają w Holandii.

Ja już w imieniu paru znajomych Holendrów napisałam listy z ich spotrzeżeniami i poglądami.

Tylko dwie partie, SP i FvD, odpisały mi, ze przedstawią te spostrzeżenia w debatach.

Ja chciałabym w tej sprawie napisać skargę do EU parlamentu. W pojedynkę nic się nie osiągnie, a na adwokata i sąd absolutnie nie mam pieniędzy. Nie ma z czego oszczędzać.

Co chciałabym osiągnąć?

 • Żeby holenderski rząd przestrzegał podpisanego przez siebie Porozumienia Europejskiego Nr. 883/2004,
 • Żeby holenderski rząd uznał AOW jako minimum ouderdom uitkering albo żeby wprowadził takowe minimum,
 • Żeby holenderski rząd respektował art. 58 wspomnianego wyżej EU Porozumienia,
 • Żeby holenderski rząd zniósł benadelende voorwaarden van AIO w stosunku do osób, które potrafią udowodnić że vereiste 50 lat mieszkania posiadają, chociaż  w różnych członkowskich krajach. Inny artykuł tego EU porozumienia mówi że wszystkie fakty i zdarzenia w innych  krajach członkowskich należy traktować jakby wydarzyły się w kraju zamieszkania. Warunek jest żeby te okresy się nie pokrywały.

Jak już napisałam, w pojedynkę nic się nie osiągnie.

Za pośrednictwem Waszej strony chciałabym się zapytać czy są Polacy, Czesi, Węgrowie, Słoweńcy, Hiszpanie, Portugalczycy (emeryci), którzy tu mieszkają i są skazani na warunki AIO, mimo, ze od 15 roku życia do momentu emerytalnego wieku według holenderskiej ustawy mieszkali cały czas w członkowskich krajach EU? Czy chcieliby się przyłączyć do mojej skargi? Chciałabym zaznaczyć, ze nawet jak nie korzystają z AIO, bo SVB zalicza do dochodów zakładową emeryturę i zwrot podatków, niech też się przyłączą. Doliczanie tych pozycji jest niezgodne z europejskim prawem.

Ponieważ sama jestem 70 plusser, głucha i prawie niewidoma, chętnie powitałabym pomoc adwokata. Który bezpłatnie, w czynie społecznym, mógłby tę sprawę poprowadzić.

Ponadto mam pytanie czy są ludzie wymienionych wyżej narodowości, którzy są członkami różnych partii politycznych. Czy oni z kolei zechcieliby poprzez swoich europosłów w Europejskim Parlamencie te kwestie spróbować doprowadzić do korzystnego rezultatu?

Poniżej załączam list, który wysłałam do różnych politycznych partii.

Będę wdzięczna za każdą pomoc.

Z przyjacielskimi pozdrowieniami,

Hanna Tłustochowicz

(adres i emailadres tylko do wiadomości redakcji)


Geachte leden van de CDA partij,

En weer hadden mijn ex-collega’s een link toegestuurd. Over de bevindingen van de  directeur van ANBO, mevr. Liane den Haan over AIO. Het klopt dat de burgers totaal geen vertrouwen in Nederlandse overheid hebben. 

Op de TV, op radio en de media wijzen dat er meer dan 50% van autochtone Nederlandse AOWers geen AIO vraagt en onder minimum bestaan leeft. Het is heel lief van mijn buren en ex- collega’s dat ze mij zo graag willen helpen. Maar dat lukt niet vanwege vernederende en benadelende voorwaarden van AIO. De directeur had heel goed opgemerkt, dat het fundamenteel de schuld van de Overheid is. Ik kan me hier in vinden. En kan ik ook toevoegen dat ook schuld van alle politieke partijen. Omdat ze zulke toestanden hebben geaccepteerd. Beleid is okey, tot moment van die voorwaarden van AIO. Voor hetzelfde tijdperiode van het wonen en werken in Nederland en EU een deel van de burgers zo maar straffen, dat  gaat te ver.

Als jullie, de politieke partijen en de Overheid, tegen wil van meer dan 75% van de Nederlanders het land in EU hadden toegevoegd, de EU Verdragen en Verordeningen hadden ondertekend, dan moeten jullie die wetgeving naleven en alle burgers van de EU lid landen gelijk behandelen en niet voor het werken met die voorwaarden van AIO straffen. Ook niet de hele tijd met een vinger naar de andere landen wijzen, als Nederland zelf de EU wetgeving leeft niet na.

Jammer dat mevr. Liane den Haan met geen woord over de Nederlanders zei, die, in plaats van een bijstand trekken, in de andere EU lid landen gingen werken en wonen. Een deel van hun leven. In landen met lage lonen zoals Duistland, Polen, Tsjechie, Slovenie, Spanje, Poortugaal. Samen met de gevolgde onderwijs en het werken hebben vak meer dan vereiste Nederlandse 50 jaar. Maar de som van alle EU lid landen AOW komen onder minimum. En nu zijn zij, 70 en 80 jaar oud,  heel pijnlijk bedrogen en met die AIO voorwaarden diep vernederd en benadeeld. Hoezo is de EU voor ons allemaal goed???

Over mij. Ik kom uit het armste provincie Friesland, arme stad Leeuwarden , uit het armste wijk Hechtereep-Schieringen. Paar weken geleden had onze wijkcentrum een inloop middag georganiseerd om de armoede te bestrijden. Kwamen alleen paar mensen. De echte autochtone Nederlanders hebben geen vertrouwen. Buiten, op straat, in de stad vertellen ze  mij hun gevoelens, emoties, wantrouwen en woede. Ze zijn nergens gehoord. Als ik tegen hen zeg om zijn verhaal bij ANBO of bij een politieke partij kwijt raken, willen het niet doen. Zij beschouwen ANBO en politieke partijen als deel van Overheid, „vier handen op een buik”, en geloven niet dat die op hun belangen opkomen.  Triest vind ik het. Uit respect voor die groep had ik namens hen vragen gesteld aan Minister President Mark Rutte. Helaas, de ambtenaar S.J. Nawijn was van mening dat de toonzetting van de vragen geen pas geeft. Klaar. Zulke minachting voor de burger vind ik zeer slechte integriteit van de overheid.

Mevr. Den Haan voert nu de tafel ronde gesprekken over AIO. Hebben jullie moed, leef en durf om die vragen aan de Minister President, aan Kabinet, aan Uw politieke collega’s  stellen??? Of zijn die opmerkingen en vragen  inderdaad onbeleefd en not done???

En dat waren de opmerkingen en vragen van de Nederlanders, die in alle EU lid landen toch samen met de onderwijs de vereiste Nederlandse eisen van 50 jaar wonen hebben, en volgens de EU wetgeving recht op een aanvulling, zonder financieel/vermogen voorwaarden, hebben.

De leiders en de regeringen van de EU lid landen hebben EG Verordening 883/2004 opgesteld en ondertekenden. Om de elkaars burgers gelijk behandelen en elkaars niet discrimineren en niet benadelen. Alle burgers van alle EU lid landen zijn gelijk, zo beweerden ze. Elke land moest een minimum ouderdom uitkering  invoeren om discriminatie en benadelen voorkomen. Die EG 883/2004 is al sinds 2010 geldig en staat boven de Nationale wetgeving.

 • Waarom Nederland houdt zich niet aan door hen ondertekende Verordening?
 • Waarom Nederland respecteert  niet art. 58?
 • Waarom op alle andere gebieden voert Nederland wel het uitvoering van EG 883/2004 en op het gebied van de ouderdom uitkering (AOW) niet???

EG 883/2004 geldt sinds 2010. Nu is 2020, we zijn 10 jaar verder.

 • Waarom is steeds geen minimum ouderdom uitkering ingevoerd? Of AOW als een minimum ouderdom uitkering erkend (want het is)???

Onze Minister President Mark Rutte en Nederlandse regering staan elke keer en bij elke gelegenheid vierkant achter de EU en wijzen de hele tijd met de vinger naar de andere EU landen omdat deze landen schijnbaar de EU wetgeving niet naleven en niet uitvoeren.

 • Waarom dan President Rutte en Nederlandse regering leeft niet na het uitvoeren van de Europees wetgeving in kwestie van minimum ouderdom uitkering en art. 58???

AOW wet is in 1957 ontstaan, een initiatief van ene Dhr. Dres. Toen Nederland had nog koloniën. Dus vanwege koloniale rijkdom hoefde men niet zo per se werken en van positie van een rijke kolonist kon men een woonsysteem van AOW invoeren. Tegenwoordig hebben we Europees Unie. Als we willen niet hand voor bijstand uitrekken, gaan we dan in de andere EU landen , ook in die met de lagere loon, werken. En dan op het einde, vanwege lagere lonen in andere EU landen komt je niet op Nederlandse minimum bij het AOW.  Nog erger, je bent keihard met de vernederende financieel/vermogen voorwaarden van AIO gestraft.

 • Waarom zijn we voor het werken en wonen in de andere EU lid staten met de financiele/vermogen voorwaarden van AIO gestraft??
 • Waarom mensen, hier wonende, mogen alles hebben, veel van hen op bijstand geleefd, en we, die in de EU werkten/woonden, moeten alles opeten???
 • Waarom zijn we hier gediscrimineerd en benadeeld???
 • – is nog woonsysteem van AOW iets van deze tijd?

Minister President Rutte en Nederlandse regering verdedigen zich dat Nederland soeverein is.

– Waarom hebben zij dan dit Verdrag ondertekenden en zijn lid van EU???

– Waarom wijzen zij met de vinger naar de andere EU lid landen, als Nederland zelf beweert soeverein te zijn? Waarom Nederland stapt niet uit EU als zo soeverein wilt zijn???

IJsland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Finland hebben ook woon systeem van ouderdoom uitkering. Deze landen zijn ook uniek en soeverein  Maar zij erkenden hun uitkering als minimum. Ze tellen bedrijfspensioen niet bij. Ze zijn van mening dat voor het werken mag niet discrimineren en straffen.

 • Waarom Nederland wil niet AOW als minimum ouderdom uitkering erkennen?
 • Waarom Nederland straft eigen burgers voor het werken in de andere EU lid landen met de financieel/vermogen voorwaarden van AIO???

Onze minister President Rutte en Kabinet klaagden zich dat de Polen heel mobiel zijn om een werk in de hele EU zoeken en de Nederlanders willen liever thuis blijven en een bijstand trekken. Nou, de Polen worden voor het werken in de andere EU lid landen door hun vaderland niet gestraft en we, de Nederlanders, wel.

 • Waarom we, de Nederlanders, werkendde en wonende in de andere EU lid landen worden met de vernederende en benadelende financieel/vermogen voorwaarden van AIO gestraft???

Nederland heeft zaak over WW voor de Polen verloren. Want EU wetgeving staat boven de nationale wetgeving ondanks beweren soeverein te zijn.

 • Waarom dan Nederland respecteert niet art 58 van EG 883/2004 in de  kwestie aanvulling van AOW???

TV RADAR programma vroeg zich af waarom meer dan 50% autochtone Nederlandse 70ers en 80ers AOWers maken geen gebruik van AIO. Dat zijn de meestal de Nederlanders, die een deel van hun leven werkten en wonden in andere EU lid landen. Mevr. Liane de Haan, directeur van ANBO denkt dat die mensen laag geletterd en analfabeten zijn. En ze weten niet dat ze recht op AIO hebben. Nou, ze zijn misschien wel digitaal analfabeten, maar ze kennen EU wetgeving wel. De financieel/vermogen voorwaarden van AIO zijn voor hen erg vernederend en benadelend. Zij waren hun hele leven solidair met niet werkenden en nu zijn zo gestraft.

 • Waarom niemand praat over vernederende en benadelende voorwaarden van AIO???
 • Waarom niemand praat over EU wetgeving in deze kwestie?
 • Wie is nu solidair met deze vernederende en benadelende door die AIO voorwaarden groep???

Op radio zeiden dat 54% van werklozen is van niet Westerse  afkomst.  Nu krijgen ze alle voorzieningen. Straks gaan ze oud worden en ze krijgen natuurlijk volledige AOW omdat ze hier wonen. We, onze kinderen en kleinkinderen moeten voor hen werken. Want dat heet solidariteit.

 • Wie is solidair met de Nederlanders, die een deel van hun leven in de andere EU lid land werkten/woonden en nu in eigen vaderland hebben niet volledige AOW en ze moeten alles opeten als ze in aanmerking voor AIO willen komen???

Bedankt voor het lezen.

Zelf ben ik een van de velen EU lid landen burgers, wonend in Nederland. 70plusser. Met aangeboren beperkingen. Toch de hele leven in de twee EU lid landen gewerkt. En ik ervaar, met mij andere EU burgers, precies hetzelfde als boven genoemde groep.

Verordening (EG)nr. 883/2004

30)

Zoals steeds is bevestigd door het Hof van Justitie, wordt de Raad niet bevoegd geacht voorschriften vast te stellen waarbij een beperking wordt opgelegd op de samenloop van twee of meer in verschillende lidstaten opgebouwde pensioenen, door een verlaging van het bedrag van een pensioen dat uitsluitend volgens de nationale wetgeving is opgebouwd.

(Nederland verlaagt wel door het gewonde maanden niet mee rekenen)

Artikel 58

Toekenning van een aanvulling

1.  Degene die uitkeringen geniet waarop dit hoofdstuk van toepassing is, mag in de lidstaat waar hij woont en krachtens welke wetgeving hem een uitkering verschuldigd is, geen lagere uitkering ontvangen dan de minimumuitkering welke door de betrokken wetgeving is vastgesteld voor een tijdvak van verzekering of wonen dat gelijk is aan de gezamenlijke tijdvakken welke overeenkomstig dit hoofdstuk in aanmerking zijn genomen.

2.  Het bevoegde orgaan van de lidstaat betaalt de betrokkene, gedurende de tijd dat hij op het grondgebied van deze staat woont, een aanvullend bedrag uit dat gelijk is aan het verschil tussen de som van de krachtens dit hoofdstuk verschuldigde uitkeringen en het bedrag van de minimumuitkering.

(Nederland heeft tot heden geen minimum ouderdom uitkering ingevoerd, ook heeft niet AOW als minimum erkend. Wel heeft twee precies hetzelfde bijstanden, met de benadelende financieel voorwaarden ingevoerd. Onnodige dubbele kosten, waarover de directeur van ANBO spraak.In dit artikel staat niets over het straffen voor het wonen en werken in andere EU lid landen. En in dit hoofdstuk staat niets over bedrijfs pensioen.)

II.   Toepassing van artikel 58 van Verordening (EG) nr. 883/2004

Bijlage P1  12 juni 2009 – interpretatie

4.

Een orgaan dat een aanvulling toekent overeenkomstig artikel 58 van Verordening (EG) nr. 883/2004 stelt het bevoegde orgaan van enige andere lidstaat, volgens de wetgeving waarvan de begunstigde recht heeft op een overeenkomstig de bepalingen van hoofdstuk 5 van de verordening toegekende uitkering, daarvan in kennis.

5.

Het bevoegde orgaan van iedere andere lidstaat dat de begunstigde uitkeringen verstrekt uit hoofde van hoofdstuk 5 van Verordening (EG) nr. 883/2004 stelt ieder jaar in januari het orgaan dat de aanvulling betaalt, op de hoogte van het bedrag van de uitkering dat het de begunstigde per 1 januari van dat jaar verstrekt.

4. Het is noodzakelijk dat de eigen kenmerken van de nationale socialezekerheidswetgevingen worden gerespecteerd en er enkel een coördinatiemethode wordt uitgewerkt.

(Nederland als coordinatie methode heeft de tweede bijstand met benadelende voorwaarden ingevoerd onder de naam AIO, strijdig met art. 58. De voorwaarden van AIO zijn discriminerend voor een deel gepensioneerden qua hetzelfde tijdperiode van wonen en werken.)

5. Het is noodzakelijk, dat in het kader van deze coördinatie wordt gegarandeerd dat alle betrokkenen binnen de Gemeenschap krachtens de verschillende nationale wetgevingen gelijke behandeling genieten.

(In Nederland voor het werken in de andere EU lid land worden de burgers gestraft. Er wordt niet gegarandeerd minimum voor hetzelfe tijdperiode, want een groep na hetzelde tijd is anders bij AIO behandeld)

10.    Het beginsel dat bepaalde feiten of gebeurtenissen die zich op het grondgebied van een andere lidstaat voordoen, worden behandeld alsof zij zich hebben voorgedaan op het grondgebied van de lidstaat waarvan de wetgeving van toepassing is, mag evenwel geen invloed hebben op het beginsel dat tijdvakken van verzekering, van werkzaamheden in loondienst , van werkzaamheden anders dan in loondienst , of van wonen die zijn vervuld op grond van de wetgeving van een andere lidstaat, worden samengeteld met de tijdvakken die zijn vervuld op grond van de wetgeving van de bevoegde lidstaat. Op grond van de wetgeving van in een andere lidstaat vervulde tijdvakken mogen derhalve alleen in aanmerking worden genomen door toepassing van het beginsel van samentelling van tijdvakken, etc.

12.    Ten behoeve van de evenredigheid moet ervoor worden gezorgd dat het beginsel van gelijkstelling van feiten of gebeurtenissen niet tot objectief ongerechtvaardigde resultaten leidt, noch tot samenloop van prestaties van dezelfde aard tijdens hetzelfde tijdvak.

(Helaas, door de discriminerende, vernederende en benadelende voorwaarden van AIO voor hetzelfde tijdperiode van het wonen en  werken  moet een deel van gepensioneerden alles opeten, terwijl andere groep mag alles boven minimum behouden. En dat is objectief ongerechtvaardige resultaat)

13.    De coördinatievoorschriften moeten garanderen dat personen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsen, alsmede hun rechthebbenden en nabestaanden de verworven en in wording zijnde rechten en voordelen behouden.

(alles, wat we door het werken in de andere EU lid landen hadden verworven, moeten we opeten, we kunnen onze rechten en de verworven vermogen niet behouden,)

Namens alle benadelende AOW-ers in deze kwestie  verzoek ik jullie om in actie te komen en snel een oplossing vinden. 

Dank jullie voor aandacht.

Hoogachtend,