Znamy już minimalne zarobki obowiązujące w NL od 1 lipca 2022 roku!

Aktualności | 08-06-2022 | 15:00

Jak informuje dzisiaj naszą redakcję holenderski Monitor Rządowy, od 1 lipca 2022 roku obowiązywać będą nowe, wyższe kwoty brutto ustawowej płacy minimalnej dla osób dorosłych i młodzieży. Pracownicy w wieku od 21 lat będą zarabiać co najmniej €1.756,20 miesięcznie (wcześniej 1.725,00 miesięcznie – przyp.red.).

To nie dobra wola Rządu, tak stanowi prawo

Holandii płaca minimalna (minimumloon) jest uregulowana prawnie. Jej wysokość zmienia się dwa razy do roku – na początku stycznia i lipca. Wynagrodzenie pracownika najemnego, nie może być niższe niż obowiązująca stawka płacy minimalnej. Dotyczy to również osób zatrudnionych przez polskie firmy i agencje pracy tymczasowej działające na terenie Holandii. W przypadku pracowników poniżej 21 roku życia, mogą (ale nie muszą) mieć zastosowanie stawki płacy minimalnej dla młodzieży (tak zwana “wiekówka”).

malolat

Ustawowa stawka płacy minimalnej dotyczy pełnego wymiaru czasu pracy jaki obowiązuje w danej branży. W praktyce jest to od 36 do 40 godzin tygodniowo. Zależy to od miejsca pracy i możliwych układów zbiorowych (CAO – przyp.red.) mających zastosowanie w danym sektorze gospodarki.

rolnictwo

Układy zbiorowe określają między innymi jak długo trwa “normalny” tydzień pracy. Na przykład w supermarketach pełny tydzień pracy wynosi 40 godzin, a w branży hotelarskiej czy ogrodnictwie szklarniowym jest to 38 godzin tygodniowo.

Stawki aktualne od 1 lipca 2022 roku


Płaca minimalna brutto według wieku pracownika

Minimalne stawki godzinowe brutto

Uwaga!

1) Podane w tabelkach stawki zarobków są kwotami minimalnymi! Oznacza to, że żadna osoba pracująca w Holandii nie może otrzymywać wynagrodzenia (brutto – czyli przed potrąceniem podatku) mniejszego niż podano wyżej. Wszelkie dodatki czy potrącenia stosowane przez pracodawcę to osobna sprawa, i nie należy ich łączyć z minimumloon. Na pasku wynagrodzenia powinny się one znajdować poniżej czystej (netto) kwoty zarobku po opodatkowaniu.

2) Stawki wiekowe nie są obligatoryjne dla pracodawcy. To znaczy że pracownik w wieku na przykład 20 lat, może otrzymywać zarówno pełne wynagrodzenie, jak i minimum ustalone dla jego wieku (patrz tabelki).

Dyskryminacja?

Artykuł 21. Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej:


Jakakolwiek dyskryminacja ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub światopogląd, opinie polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest zakazana.

Iedere discriminatie, met name op grond van geslacht, ras, kleur, etnische of sociale afkomst, genetische kenmerken, taal, godsdienst of overtuiging, politieke of andere denkbeelden, het behoren tot een nationale minderheid, vermogen, geboorte, een handicap, leeftijd of seksuele gerichtheid, is verboden.”

Bądź na bieżąco!

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden/foto(s):Pixabay,archiwum)

Jeden komentarz do “Znamy już minimalne zarobki obowiązujące w NL od 1 lipca 2022 roku!

Możliwość komentowania została wyłączona.