De Zoom-Kalmthoutse Heide

Grenspark (park graniczny) De Zoom-Kalmthoutse Heide leży na granicy Holandii i Belgii. Park (o obecnej powierzchni ponad 6000 hektarów po stronie holenderskiej) został podzielony między oba te kraje w 1843 roku – kilka lat po tym, jak Belgia stała się oddzielnym państwem.

Nie wszystkie tutejsze krajobrazy (torfowiska, wrzosowiska, stawy, lasy sosnowe) zostały stworzone przez naturę. Lasy – głównie po holenderskiej stronie – powstały w XIX wieku, aby zapewnić paliwo dla fabryk i materiał do budowy górniczych szybów. Park nadaje się idealnie do turystyki pieszej (można zabrać psa), rowerowej i konnej. Prowadzone są też tutaj wszechstronne zajęcia edukacyjne.

Ciekawostka:

– Obecna granica holendersko – belgijska, przebiega także przez teren osiedla Ravenhof-Moretusbos. Zbudowany w 1710 roku, barokowy zamek Ravenhof znajduje się wprawdzie w Belgii, ale jego rozległy park i lasy należą teraz do Holandii.