Holandia: Czy pracownikowi tymczasowemu przysługuje odprawa po zwolnieniu z pracy?

Aktualności | 04-04-2024 | 11:00

Nie po raz pierwszy okazuje się, że warto znać swoje prawa, niezależnie od tego gdzie się znajdujemy i co robimy. Może się bowiem okazać, że w świetle obowiązujących przepisów to Ty stoisz na wygranej pozycji w sytuacjach pozornie beznadziejnych. Poniższy przykład jest jednym wielu, więc głowa do góry 🙂

Zwolnienie z pracy to nie tragedia

Odprawa po wygaśnięciu umowy przysługuje każdemu pracownikowi, w tym pracownikowi tymczasowemu, z którym umowa o pracę została rozwiązana przez pracodawcę lub w jego imieniu. Płatność odprawy ma na celu zrekompensowanie zwolnienia i pomoc w przejściu do innej pracy.

Wypowiedzenie przez pracodawcę lub w jego imieniu występuje, gdy

  • Pracodawca rozwiązuje umowę o pracę;
  • Sąd rejonowy rozwiązuje umowę o pracę na wniosek pracodawcy;
  • Pracodawca nie przedłużył umowy o pracę lub zaproponował nową umowę, która wchodzi w życie po przerwie dłuższej niż sześć miesięcy;
  • Z inicjatywy pracownika następuje wypowiedzenie umowy z powodu zawinionego działania lub zaniechania ze strony pracodawcy.

Pracodawcą jest także agencja pracy. Agencja pracy tymczasowej jest zatem zobowiązana do zapłaty odprawy przejściowej.

Przykład:
Pracodawca decyduje się nie przedłużać umowy, ponieważ nie ma już pracy lub jest niezadowolony z pracownika.
Lub:
Umowa o pracę kończy się na mocy klauzuli agencyjnej.

Wysokość odprawy

Od pierwszego dnia umowy o pracę pracownikowi przysługuje odprawa przejściowa w przypadku wypowiedzenia, o którym mowa powyżej. Wysokość odszkodowania uzależniona jest od liczby przepracowanych miesięcy/lat oraz wysokości (przeciętnego) wynagrodzenia.

Kiedy należy wypłacić odszkodowanie?

Jeżeli umowa została rozwiązana przez pracodawcę, odprawa przejściowa musi zostać wypłacona w ciągu miesiąca po zakończeniu umowy. Jeżeli pracodawca nie wypłaca odprawy, pracownik ma możliwość złożenia wniosku do sądu okręgowego. Należy to zrobić na czas, w przeciwnym razie prawo do płatności przejściowej wygaśnie i nie będzie można się już o nią ubiegać. (Więcej informacji lub pomoc prawna: juridisch loket)

Od 1 kwietnia 2023 r. wniosek można złożyć w terminie do 12 miesięcy od daty wygaśnięcia umowy (agencja pracy tymczasowej nie może powoływać się na ustawowy termin 3 miesięcy). Dotyczy się to tylko sytuacji, gdzie prawo do płatności odprawy powstało w dniu 1 stycznia 2023 r. lub później.

Wyjątki

Pracownicy, którzy w chwili zakończenia zatrudnienia nie ukończyli jeszcze 18 lat i nie przepracowali średnio więcej niż 12 godzin tygodniowo, nie są uprawnieni do otrzymania odprawy przejściowej.

Pracownikom, którzy osiągnęli wiek emerytalny, również nie przysługuje odprawa przejściowa.

(holandia.online/wnl/SNCU/foto(s):Pixabay,archiwum)