Holandia: Czy rowerzyści mają pierwszeństwo na przejściu dla pieszych?

Aktualności | 18-11-2023 | 16:30

Z redakcyjnej poczty:

Podobno w Holandii rowerzyści wszędzie i w każdym przypadku mają pierwszeństwo przed innymi uczestnikami ruchu? A na przejściu dla pieszych? A co gdy prowadzą rower idąc na nogach? (Kamil, Hoogmade, @ do wiadomości redakcji)

Co mówi prawo?

Odpowiedź na to pytanie wynika z art. 49 ust. 2 rozporządzenia z 1990 roku w sprawie przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych, który stanowi:

Kierowcy muszą ustąpić pierwszeństwa piechurom i osobom w pojazdach inwalidzkich, korzystającym lub ewidentnie zamierzającym skorzystać z przejścia dla pieszych„.

Co to oznacza?

Z interpretacji powyższego artykułu jasno wynika, że rowerzysta NIE MA PIERWSZEŃSTWA NA PASACH w sytuacji gdy jedzie na rowerze. Ale jeśli prowadzi on rower (np. zepsuty), MA PIERWSZEŃSTWO, gdyż jest traktowany jak każdy inny pieszy.

UWAGA!!!

Bardzo często zdarza się, że wzdłuż przejścia dla pieszych przebiega również ścieżka rowerowa. Tutaj należy zachować szczególną ostrożność, gdyż kwestię pierwszeństwa regulują znaki poziome, czyli namalowane na jezdni tzw. zęby rekina (białe trójkąty – przyp. red.).

Jeśli znajdują się one na jezdni, musisz udzielić pierwszeństwa przejazdu. Jeśli są namalowane po obu stronach przejścia, masz pierwszeństwo. Ale uważaj, bo na rowerach w Holandii jeździ coraz więcej osób będących na bakier z przepisami!

(holandia.online/wnl/ANWB/foto(s):Pixabay,archiwum)