Holandia: Od 1 kwietnia nowe przepisy dotyczące domowych instalacji gazowych!

Aktualności | 06-03-2023 | 16:30

Aby ograniczyć liczbę ofiar zatrucia tlenkiem węgla (CO, czad – przyp.red.), 1 kwietnia 2023 roku wejdą w życie nowe przepisy. Od tej daty, wszelkie prace dotyczące energetycznego spalania gazowego mogą prowadzić wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające certyfikat 'CO-free’. Zatrudnianie niecertyfikowanej firmy, lub samodzielne wykonywanie dorywczych napraw instalacji gazowych jest zabronione.

Certyfikowane firmy znajdziesz w oficjalnym rejestrze

Firmy certyfikowane jako 'CO-free’ będzie można rozpoznać po logo 'CO-free’ i już teraz można je znaleźć w TYM rejestrze. Instalator pracujący dla certyfikowanej firmy posiada również (cyfrowy) identyfikator, za pomocą którego może udowodnić dla kogo pracuje. Firmy które nie znajdują się w rejestrze, od 1 kwietnia 2023 roku nie mogą już prowadzić żadnych prac związanych z instalacjami gazowymi, aż do czasu uzyskania certyfikatu 'CO-free’.

Zatrucie czadem

Tlenek węgla jest gazem zagrażającym życiu. Nie czujesz zapachu, smaku ani nie widzisz go, ale ludzie, którzy go wdychają, mogą mieć poważne problemy zdrowotne prowadzące nawet do śmierci. Każdego roku zatrucie tlenkiem węgla powoduje w Holandii średnio dwadzieścia zgonów i co najmniej dwieście hospitalizacji. Tlenek węgla często dostaje się do domu poprzez niewłaściwie zainstalowaną lub konserwowaną instalację spalania gazu, taką jak kocioł centralnego ogrzewania, boiler, kuchenkę czy kominek, lub niedrożny wylot spalin. Zostało to bezsprzecznie ustalone w najnowszych badaniach przeprowadzonych przez Holenderską Radę Bezpieczeństwa (OvV). Zgodnie z zaleceniem OvV przyjęto zatem nowe przepisy.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Pixabay,archiwum)