Holandia: Od 1 stycznia `2022 koniec z paleniem w pracy i knajpie

Aktualności | 02-12-2021 | 16:30

Palenie jest bardzo szkodliwe dla zdrowia. Ograniczenie liczby punktów sprzedaży tytoniu i zakaz palenia w miejscach gdzie dotąd było to możliwe – to środki rządowe na drodze do pokolenia wolnego od dymu tytoniowego. Kolejny krok: sprzedaż papierosów w holenderskich lokalach gastronomicznych wkrótce zostanie zakazana. Strefy dla palących w budynkach firmowych również odchodzą w przeszłość. Zmiany te wchodzą w życie 1 stycznia przyszłego roku, a ich przestrzeganie monitorował będzie Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich (NVWA).

Grzywny od 600, aż do… 9000 €uro!

Zakaz sprzedaży tytoniu w branży gastronomicznej

Aby ułatwić ludziom rzucenie palenia i utrudnić wejście w nałóg, w nadchodzących latach zmniejszy się liczba punktów sprzedaży tytoniu. Na przykład od 1 stycznia 2022 roku obowiązywać będzie zakaz sprzedaży papierosów w zakładach gastronomicznych co oznacza usunięcie automatów z tytoniem lub wyłączenie ich z użytku. Ponadto sprzedaż zza baru w lokalach z licencją na podawanie alkoholu jest już zabroniona na mocy 'ustawy alkoholowej’.

Zakaz palenia w zakładach pracy

Po zamknięciu stref dla palących w branży gastronomicznej i budynkach użyteczności publicznej, muszą to teraz zrobić także wszystkie holenderskie biura i zakłady pracy. Oznacza to całkowity zakaz palenia wewnątrz obiektów. Zabronione jest również używanie innych wyrobów tytoniowych i e-papierosów w siedzibie przedsiębiorstwa.

Środki rządowe

Każdego roku ponad 20 000 osób umiera w Holandii z powodu palenia lub biernego palenia. Dzięki Krajowemu Porozumieniu Prewencyjnemu rząd centralny, wraz z innymi organizacjami chce przejść do pokolenia wolnego od dymu tytoniowego do 2040 roku. Ustawa o tytoniu i wyrobach tytoniowych zawiera przepisy dotyczące m.in. opakowań, e-papierosów, zakazu palenia i zakazu reklamy.

Nadzór i grzywny NVWA

NVWA będzie monitorować stan przestrzegania ustawy w wieloraki sposób, między innymi w odpowiedzi na zgłoszenia. W razie nieprawidłowości, NVWA podejmie działania przeciwko firmom które naruszają przepisy zgodnie z Polityką Szczególnej Interwencji w odniesieniu do Tytoniu i Wyrobów Tytoniowych. W zależności od wagi naruszenia, możliwe będzie nałożenie pisemnego ostrzeżenia lub grzywny administracyjnej. Wysokość grzywny za palenie w miejscach zabronionych waha się od 600 do 4 500 €uro, a za złamanie zakazu sprzedaży od 1360 do 9000 €uro.

Bądź na bieżąco!

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Rijksoverheid,Pixabay,archiwum)