Holandia rozważa zniesienie limitu prędkości 100 km/h na autostradach

Aktualności | 22-04-2024 | 17:00

Od 2020 roku w Holandii obowiązuje ograniczenie prędkości do 100 km/h na autostradach w ciągu dnia (od 6:00 do 19:00). Celem wprowadzenia tego limitu była poprawa bezpieczeństwa i zmniejszenie emisji CO2.

Niestety, jak dotąd, efekt tej zmiany w kontekście emisji CO2 jest rozczarowujący. Rządowe analizy wykazały, że wpływ na redukcję gazów cieplarnianych jest minimalny (praktycznie zerowy – spadek o 0.02% – przyp. red.). Dodatkowo, nie zaobserwowano znaczącej poprawy bezpieczeństwa na drogach.

W związku z tym, w Holandii toczy się dyskusja na temat zniesienia limitu 100 km/h. Zwolennicy tego kroku argumentują, że przywróci on płynność ruchu i skróci czasy podróży. Przeciwnicy obawiają się wzrostu liczby wypadków i emisji spalin.

Ostateczna decyzja w sprawie limitu prędkości na holenderskich autostradach jeszcze nie zapadła. Rząd prowadzi konsultacje z ekspertami i organizacjami pozarządowymi.

Należy również wspomnieć, że w niektórych fragmentach holenderskich autostrad, nawet w ciągu dnia, obowiązuje wyższa prędkość. Dotyczy to odcinków z trzema lub czterema pasami ruchu w każdą stronę. Na takich trasach można jechać z prędkością 120 km/h lub 130 km/h.

Co dalej?

Ostateczna decyzja o zniesieniu lub utrzymaniu ograniczenia prędkości do 100 km/h na holenderskich autostradach zostanie podjęta w najbliższych miesiącach. Rząd bierze pod uwagę wszystkie argumenty i przeprowadza konsultacje z ekspertami i społeczeństwem.

Należy również wspomnieć, że w Holandii trwają inne działania mające na celu zmniejszenie emisji CO2 z sektora transportu, takie jak:

  • Promowanie elektromobilności
  • Inwestowanie w transport publiczny
  • Rozwój infrastruktury rowerowej

Możliwe, że zamiast całkowitego zniesienia limitu prędkości, rząd Holandii zdecyduje się na wprowadzenie innych rozwiązań, które będą miały na celu zrównoważenie bezpieczeństwa, płynności ruchu i ochrony środowiska.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)