Holenderski Urząd Ochrony Danych potwierdza zagrożenia dla prywatności związane z Facebookiem

Aktualności | 19-04-2024 | 16:35

W opinii dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Stosunków z Królestwem (Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties – BZK) holenderski Urząd Ochrony Danych (Autoriteit Persoonsgegevens – AP) potwierdza, że zagrożenia dla prywatności muszą zostać usunięte, aby nadal korzystać ze stron na Facebooku i na chwilę obecną odradza korzystanie z nich.

W zeszłym roku Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Relacji z Królestwem zbadało, czy istnieje ryzyko dla prywatności obywateli podczas przetwarzania danych na stronach rządowych na Facebooku. W badaniu stwierdzono 7 wysokich zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych.

W odpowiedzi na te wysokie zagrożenia ministerstwo przeprowadziło rozmowy z firmą Meta z prośbą o usunięcie tych zagrożeń. Meta nie chciała tego zrobić. Z tego względu zwrócono się do organu ochrony danych o udzielenie porady.

Sekretarz stanu Van Huffelen (Stosunki z Królestwem i Cyfryzacja): „Myślę, że ważne jest, aby rząd holenderski zajmował się ochroną danych osobowych i praw obywateli w sposób zgodny z prawem i ostrożny. Chcę, aby Meta jak najszybciej, najpóźniej przed przerwą letnią, wyjaśniła, w jaki sposób rozwiązują nasze obawy. W przeciwnym razie, zgodnie z zaleceniami organu ochrony danych, będziemy zmuszeni zaprzestać naszych działań na stronach na Facebooku„.

Obywatele muszą móc polegać na bezpiecznym i niezawodnym środowisku internetowym, które sprzyja włączeniu społecznemu i w którym obywatele mają kontrolę nad swoją prywatnością i danymi.

Rząd centralny chciałby nadal wykorzystywać strony na Facebooku do komunikacji, również ze względu na jego szczególną rolę w usługach publicznych na rzecz obywateli potrzebujących pomocy lub w komunikacji w sytuacjach kryzysowych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Relacji z Królestwem omówi tę poradę z Meta w najbliższym czasie.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Pixabay,archiwum)