Holandia zaostrza przepisy dotyczące agencji pracy tymczasowej!

Aktualności | 11-10-2023 | 16:00

Dzisiaj, tj. 11 października 2023 roku, holenderski Rząd ogłosił wprowadzenie nowych przepisów dotyczących agencji pracy tymczasowej. Mają one na celu zwiększenie ochrony pracowników tymczasowych i zapewnienie im równych praw z pracownikami stałymi. Obecnie trwają publiczne konsultacje internetowe, ale wiadomo już, czego można się spodziewać…

Nowe przepisy w skrócie

  • Agencja pracy tymczasowej będzie musiała udzielać pracownikom tymczasowym informacji o wszystkich warunkach zatrudnienia, w tym o wysokości wynagrodzenia, czasie pracy i urlopie.
  • Pracownicy tymczasowi będą mieli prawo do szkolenia i rozwoju zawodowego.
  • Pracownicy tymczasowi będą mieli prawo do stałego zatrudnienia po tym, jak przepracują w danej firmie przez dwa lata.
  • Agencja pracy tymczasowej będzie musiała zawrzeć z pracownikiem tymczasowym umowę o pracę na czas nieokreślony, jeśli pracownik będzie zatrudniony przez firmę użytkownika przez co najmniej 12 miesięcy w okresie 2 lat.
  • Agencja pracy tymczasowej będzie musiała zapłacić pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie równe wynagrodzeniu pracowników stałych w firmie użytkownika, wykonujących tę samą pracę.

Nowe przepisy mają wejść w życie w dniu 1 stycznia 2024 roku. Rząd uzasadnia nowe przepisy potrzebą zapewnienia pracownikom tymczasowym równych praw i możliwości rozwoju zawodowego.

Podzielone reakcje

Stowarzyszenie agencji pracy tymczasowej wyraża zaniepokojenie, że nowe przepisy będą zbyt kosztowne dla agencji i spowodują wzrost bezrobocia. Z kolei związki zawodowe chwalą nowe przepisy i uważają, że będą one korzystne dla pracowników tymczasowych.

Bądź na bieżąco!

Będziemy obserwować, jak nowe przepisy zostaną wdrożone w życie i jaki będzie ich wpływ na rynek pracy w Holandii oraz sytuację pracowników tymczasowych.

(holandia.online/wnl/MediaNL/foto(s):AI,archiwum)