Holandia: Wyższa płaca minimalna (+ 3,75%) oraz jednolita stawka godzinowa od 1 stycznia `2024

Aktualności | 09-10-2023 | 15:30

Z dniem1 stycznia 2024 roku, ustawowa płaca minimalna wzrośnie w Holandii o 3,75%. Dla pracowników w wieku 21 lat i starszych oznacza to minimalne wynagrodzenie brutto w wysokości €13,27 za godzinę. Jednak to nie koniec zmian…

Jednolita minimalna stawka godzinowa

Wzrost płacy minimalnej, to regularna indeksacja mająca miejsce co pół roku – 1 stycznia i 1 lipca. Jednak w przyszłym roku wejdzie też w życie nowa ustawa o minimalnej stawce godzinowej.

Co się zmieni?

Wprowadzenie jednolitej minimalnej stawki godzinowej oznacza, że znikną dotychczasowe stawki dzienne, tygodniowe i miesięczne, uzależnione od liczby przepracowanych godzin. A więc od przyszłego roku każdy pracownik w Holandii będzie wynagradzany jednakowo za faktyczną ilość przepracowanych godzin, podczas gdy nadal obowiązuje system w którym osoby, które pracują grafikowo na przykład 40 godzin, mają niższą stawkę godzinową niż osoby, które pracują 36 godzin. Ta nierówność dobiega końca.

Co dalej?

Wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej może wymagać dostosowania administracji płac, umów o pracę i układów zbiorowych. Ten dokument  pomoże pracodawcom, administratorom płac i stronom układów zbiorowych pracy przygotować się do wprowadzenia ustawowej minimalnej stawki godzinowej.

Minimalne wynagrodzenie nieletnich

Aby zapoznać się z minimalną płacą dla młodzieży i innymi kwotami, zobacz: Minimalne kwoty płacy (holenderski).

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Pixabay,archiwum)