Holandii przybędą nowe… wyspy…

Według Wikipedii, wyspa, to każdy z trwałych fragmentów lądowej powierzchni Ziemi, który jest otoczony ze wszystkich stron wodą oraz jest mniejszy powierzchniowo od Australii i nie jest pojedynczą skałą. Wyspy istnieją więc na rzekach,  jeziorach, stawach, morzach i oceanach. Za wyspy nie uznaje się ruchomych ławic piaszczystych ani obszarów lądu zalewanych podczas przypływów. Mała wyspa, to wysepka i takie właśnie mniejsze i większe wysepki powstaną już niedługo na jeziorze Markermeer, położonym na północ od Amsterdamu.

Markermeer

Markermeer, to akwen o powierzchni ok. 700 km2  i średniej głębokości 3-4 metry (dla porównania: największy zespół polskich jezior, czyli Śniardwy, Kaczerajno, Seksty, Warnołty obejmuje obszar 113,4 km2), leżący pomiędzy prowincjami: Holandią Północną, Flevoland i jeziorem IJsselmeer. Nazwa jeziora pochodzi od dawnej wyspy, obecnie półwyspu – Marken.

Historia

Jezioro było pierwotnie częścią zatoki Zuiderzee, która po wybudowaniu tamy Afsluitdijk stała się jeziorem IJsselmeer. W 1976 zakończono budowę kolejnej tamy Houtribdijk (obecnie zwanej Markerwaarddijk), która przebiega pomiędzy Enkhuizen a Lelystad. Południowa część IJsselmeer stała się więc odrębnym jeziorem, które nazwano właśnie Markermeer.

Nowe wyspy

Celem projektu o nazwie „Markermeer island project”, opracowanego przez Natuurmonumenten (zajmujące się ochroną pomników przyrody), jest szeroko pojęta pomoc naturze. Wyspy powstaną z osadów zalegających na dnie jeziora, wydobytych w procesie jego pogłębiania. Przy okazji, znacznie poprawi się jakość wody 

Koszt

Według Natuurmonumenten, całkowity koszt projektu, obsługiwanego wspólnie przez prowincje Noord-Holland i Flevoland, to około 75 mln €. W jego wykonanie i finansowanie, oprócz projektodawcy, zaangażowało się już wiele zrzeszeń, instytucji i organizacji. Na przykład, jeszcze w zeszłym roku, Nationale Postcode Loterij dołożyło 15 milionów Euro. Kolejne 30 milionów jest dziś gotów wypłacić holenderski Rząd.

(wiatraczek.nl/DutchNews/Wikipedia/Internet)