Jak wygląda ułaskawienie przestępcy w Holandii?

Aktualności | 11-01-2024 | 18:00

Podobnie jak w wielu innych krajach, także i w Holandii istnieje procedura ułaskawienia osób skazanych prawomocnym wyrokiem sądowym. Co ciekawe, prawa łaski nie mają jednak (jednostronnie) ani król, ani premier, choć są to przecież najważniejsze osoby w państwie.

Sąd skazał, sąd ułaskawi?

Ułaskawienie oznacza darowanie całości lub części kary orzeczonej przez sąd i odbywa się na mocy dekretu królewskiego. Choć królowi przysługuje prawo łaski, wpierw MUSI on zasięgnąć opinii prokuratury, sądu i ministra sprawiedliwości. Ułaskawienie może zostać udzielone wyłącznie osobom skazanym, które zostały prawomocnie skazane i w związku z tym nie mają już możliwości odwołania się od wyroku. Przepisy dotyczące ułaskawienia znajdują się w Konstytucji (art. 122), ustawie o ułaskawieniu i kodeksie postępowania karnego (art. 6:7:1–6:7:8).

Warunki ułaskawienia

Ułaskawienie może zostać udzielone wyłącznie na podstawie okoliczności, które nie zostały wzięte pod uwagę przez sąd przy wydawaniu wyroku, a które mogłyby zmienić decyzję sędziego. W przypadku ułaskawienia wyrok skazujący zostaje utrzymany w mocy, a jedynie następuje umorzenie egzekucji kary. O ułaskawienie mogą ubiegać się nie tylko skazani, ale także ich adwokat, kurator sądowy czy członek rodziny. Prośbę o ułaskawienie można złożyć na piśmie lub, w wielu sytuacjach, cyfrowo. W przypadku grzywien można ubiegać się o ułaskawienie tylko w przypadku kwot przekraczających 340 €uro.

(holandia.online/wnl/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)