Lepiej późno niż wcale: Rusza system certyfikacji agencji pracy tymczasowej!

Aktualności | 14-07-2022 | 15:00

Nieuczciwe agencje zatrudnienia obchodzą przepisy i wykorzystują osoby znajdujące się w trudnej sytuacji, w tym wielu pracowników migrujących. Prowadzi to do niepokojących sytuacji, niedostatecznego wynagrodzenia, złych warunków mieszkaniowych i złych warunków pracy. Łamanie zasad daje nieuczciwym agencjom przewagę finansową: są tańsze niż firmy, które dbają o swoich pracowników. Aby zwalczyć te nadużycia, rząd ustanowi obowiązkowy system certyfikacji dla agencji pracy tymczasowej. Z tego powodu w dniu dzisiejszym rozpoczęły się konsultacje internetowe w sprawie projektu ustawy o systemie certyfikacji agencji pracy tymczasowej. Każdy może się wypowiedzieć w tej sprawie do 25 sierpnia włącznie.

Cele

Obowiązkowy system certyfikacji ma kilka celów. Przede wszystkim rząd chce lepiej chronić pozycję pracowników. Niezwykle ważne jest, aby grupa pracodawców dobrze traktowała siłę roboczą w sytuacjach zatrudnienia tymczasowego (w tym pracowników migrujących). Niepokojące fakty muszą zostać powstrzymane tak szybko, jak to możliwe. Ponadto rząd chce zagwarantować równe szanse agencjom pracy tymczasowej. Między innymi poprzez zapewnienie, że firmy które nie przestrzegają zasad, będą wykluczone z rynku.

Wymagania

Aby kwalifikować się do otrzymania certyfikatu, agencja zatrudnienia musi udowodnić że przestrzega zasad. Agencje pracy tymczasowej są okresowo sprawdzane między innymi pod kątem wypłaty prawidłowego wynagrodzenia i prawidłowego składania zeznań podatkowych. Agencje pracy tymczasowej muszą również posiadać certyfikat dobrego postępowania (VOG), wpłacić kaucję w wysokości 100 000 €uro i oferować swoim ludziom certyfikowane mieszkanie. Jeśli agencja zatrudnienia utraci certyfikat, nie może już działać na rynku.

Współpraca między organami publicznymi a partnerami społecznymi

Przy opracowywaniu systemu certyfikacji rząd ściśle współpracował z partnerami społecznymi z Fundacji Pracy i sektora pracy tymczasowej. System stanie się publiczno-prywatny, a partnerzy społeczni będą odgrywać rolę we wdrażaniu systemu. Holenderska Inspekcja Pracy będzie monitorować przestrzeganie obowiązku certyfikacji i na ten cel zostanie przeznaczona kwota strukturalna w wysokości 10,5 mln €uro. W tej chwili w Holandii działa około 15 000 agencji zatrudnienia i oczekuje się, że obowiązek certyfikacji zacznie je obowiązywać najpóźniej od 2025 roku.

Wypowiedz się do 25 sierpnia

System certyfikacji jest teraz dostępny online w celu publicznych konsultacji internetowych. Każdy kto chce to zrobić, może skomentować i wyrazić swoją opinię na temat nowych przepisów TUTAJ. Po 25 sierpnia dane wejściowe zostaną przetworzone, a następnie wykorzystane do konstrukcji projektu nowego prawa, które najszybciej jak tylko możliwe obejmie dalszy proces legislacyjny.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Pixabay,archiwum)

Dodaj komentarz