Tak źle nie było nawet na początku pandemii

Aktualności | 11-07-2022 | 15:00

Wskaźnik koniunktury konsumenckiej znalazł się na rekordowo niskim poziomie – tak źle nie było nawet na początku pandemii.

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej pozwala ocenić nastroje Polaków. Jest on badaniem, w którym ankietowani oceniają: własną sytuację finansową, ogólną sytuację ekonomiczną w kraju, ceny towarów i usług, rynek pracy, zdolność do dokonywania ważnych zakupów. Na podstawie tych ocen powstaje uśredniony wskaźnik obrazujący nastroje konsumenckie.

W czerwcu 2022 roku wskaźnik ufności konsumenckiej raportowany przez GUS spadł do historycznie niskiego poziomu -43,8 pkt. Jest to najgorszy wynik od początku prowadzenia takich badań, czyli od 2005 roku. Nastroje Polaków są obecnie gorsze niż na początku pandemii, kiedy wskaźnik spadł do poziomu -32,1 pkt.

Polacy najgorzej oceniają zmianę sytuacji ekonomicznej kraju w ostatnich 12 miesiącach, oraz obawiają się pogorszenia tej sytuacji w ciągu roku. Wskazują również na ograniczenie dokonywania ważnych zakupów (jak nieruchomości) w najbliższych miesiącach. Nie bez znaczenia jest tutaj znaczne osłabienie zdolności kredytowej po serii podwyżek stóp procentowych. 7 lipca 2022 Rada Polityki Pieniężnej ponownie zdecydowała o podniesieniu stóp do poziomu 6,50%.

(holandia.online/wnl/GUS/MediaPL/foto(s):Pixabay,archiwum)