Uchodźcy… (część pierwsza)

Od kilkunastu miesięcy, wszystkich obywateli Europy gryzie temat uchodźców z Syrii i innych krajów islamskich objętych wojną. Rozmach tej emigracji zaczął w nas wzbudzać uzasadniony niepokój, gdyż nikt, tj. żadne z państw europejskich nie było i nie jest przygotowane na przyjęcie takiej masy ludzkiej, równocześnie zapewniając jej wikt i opierunek w dosłownym znaczeniu tych słów. 

Ponadto (a może przede wszystkim) obywateli Europy przeraża fakt, że na terenie ich miast, osiedli i ulic, w ogromnej ilości zamieszkają wyznawcy islamu, którzy nigdy nie byli przychylni chrześcijanom, żydom czy też ewangelikom, a docierają oni z terenów skrajnie islamskich, co dla zwykłego europejczyka jest dodatkowo przerażające, gdyż ostatnie lata pokazały nam jak wyznawcy Koranu zachowują się na terenach stricte chrześcijańskich – na co też rządy naszych krajów jakoś nie zwracają uwagi.

Dlatego też chciałbym wszystkim zainteresowanym przedstawić kilka faktów dotyczących tej religii, zaczynając od jej historii…

Islam określa się jako jedyna, prawdziwa religia spośród innych religii.

Religia islam miała swoje początki ok. VII wieku po narodzeniu Chrystusa. Człowiek imieniem Mahomet (arab. MUHAMMAD) twierdził, że odwiedził go anioł Gabriel, a podczas tych nawiedzeń (które występowały nieprzerwanie przez 23 lata – aż do śmierci Mahometa) anioł rzekomo miał objawić Mahometowi słowa boga nazwanego Allahem. Owe objawienie zostało spisane w księdze zwanej Koranem, świętej księdze islamu, która też naucza, że jest to ostateczny wykład i objawienie samego Allaha.

Należy nadmienić, że Święte teksty są istotnym elementem wszystkich wielkich religii świata, jednak w żadnej z nich, Księga nie zajmuje aż tak ważnego miejsca jak Koran w islamie. Muzułmanie widzą w nim pełnię objawienia i darzą go ogromną czcią. Według ortodoksji islamskiej nie został on stworzony, lecz jest autentycznym i wiecznym słowem samego boga Allaha, jako wyraz jego woli. Koran stanowi źródło islamu i fundament życia jego wyznawców, gdyż zawiera nie tylko boże przesłanie i nakazy religijne, lecz jest moralnym drogowskazem dla prawowiernego muzułmanina.

Trzeba tutaj dodać, że wielu muzułmanów odrzuca inne wersje językowe Koranu twierdząc, że tłumaczenia nie są wiarygodne i jedyna zrozumiała jest ta w języku arabskim. Kluczowe poglądy islamu dotyczą tego, że Allah jest jedynym prawdziwym Bogiem, a Mahomet był jedynym prorokiem Allaha i gdy człowiek wyznaje te poglądy, staje się osobą „nawróconą na islam”.

Muzułmanie swoje życie opierają na pięciu filarach:

1. ŚWIADECTWO WIARY: Nie ma prawdziwego boga prócz Allaha, a jedynym jego prorokiem jest Mahomet
2. MODLITWA: pięć razy w ciągu dnia
3. JAŁMUŻNA: każdy powinien wspierać potrzebujących, dlatego że wszyscy pochodzą od jednego boga Allaha
4. POST: poza okazjonalnym postem, wszyscy muzułmanie muszą pościć podczas święta RAMADAN
5. HADZ: pielgrzymka przynajmniej raz w życiu do MEKKI

Ciąg Dalszy Nastąpi…

Tomek Piechocki

Piechocki

(6 października 2015, Alphen aan den Rijn, Holandia)