De Beemster: Klejnot Holenderskiego Krajobrazu wpisany na Listę UNESCO

Aktualności | 19-03-2024 | 16:00

Wpisanie na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest niezwykłym wyróżnieniem, które potwierdza wyjątkowość i wartość kulturową, historyczną lub przyrodniczą danego miejsca. Jednym z najnowszych dodatków do tego prestiżowego grona jest De Beemster, uznawany za jedno z najbardziej malowniczych i historycznych obszarów w Holandii. Ta decyzja UNESCO podkreśla nie tylko unikalność krajobrazu De Beemster, ale również jego znaczenie jako symbolu holenderskiej inżynierii wodnej i rolniczej.

Historia i Geneza

De Beemster, to obszar rolniczy znajdujący się na północ od Amsterdamu, w prowincji Holandia Północna. Jego historia sięga XVII wieku, kiedy to tereny te zostały osuszone i zagospodarowane na potrzeby rolnictwa. Projektem zarządzania wodą i rekultywacji terenów zajmował się Hendrik de Keyser, a jego praca kontynuowana była przez syna, Pietera de Keysera.

Historia osuszenia Beemster

Przed 1612 rokiem Beemster był płytkim jeziorem, zagrażającym okolicznym osadom i terenom rolniczym. W 1607 roku podjęto decyzję o osuszeniu jeziora, co stanowiło ogromne wyzwanie technologiczne. Zbudowano potężną 42-kilometrową tamę i wykorzystano 43 wiatraki do wypompowania wody. Po 4 latach wytężonych prac, Beemster został przekształcony w żyzny polder, gotowy do uprawy.

Unikatowy układ urbanistyczny

Beemster wyróżnia się charakterystycznym układem urbanistycznym, opartym na prostokątnej siatce kanałów i dróg. Ten geometryczny wzór, inspirowany ideami renesansu, odzwierciedla racjonalistyczne podejście do projektowania i organizacji przestrzeni.

Bogactwo kulturowe i przyrodnicze

Oprócz imponującego układu urbanistycznego, Beemster oferuje bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Na terenie polderu znajdują się liczne zabytkowe stolpboerderijen (holenderskie domy stodołowe), malownicze wioski, a także tereny rekreacyjne i bogata flora i fauna.

Znaczenie wpisu na listę UNESCO

Wpis De Beemster na listę UNESCO podkreśla jego wyjątkową wartość historyczną, kulturową i przyrodniczą. Polder ten jest nie tylko świadectwem holenderskiego kunsztu melioracyjnego, ale także symbolem ludzkiej wytrwałości i umiejętności adaptowania się do otoczenia.

De Beemster: skarbiec dla przyszłych pokoleń

Dzisiaj De Beemster jest nie tylko cennym obszarem rolniczym, ale także popularnym celem turystycznym. Odwiedzający mogą tu podziwiać piękno krajobrazu, poznać historię polderu i doświadczyć tradycyjnego holenderskiego stylu życia. Wpis na listę UNESCO zobowiązuje do ochrony tego wyjątkowego miejsca dla przyszłych pokoleń.

Dodatkowe informacje:

Podsumowanie

De Beemster to fascynujące miejsce, które łączy w sobie imponującą historię, unikalny układ urbanistyczny, bogactwo kulturowe i przyrodnicze. Wpis na listę UNESCO jest świadectwem jego wyjątkowej wartości i zobowiązaniem do ochrony tego skarbu dla przyszłych pokoleń.

(holandia.online/wnl/foto(s):Henk Monster, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60652500,Wikipedia,archiwum)