Holandia: Ponad 10 osób dziennie ginie w wypadkach przy pracy!

Aktualności | 31-10-2023 | 12:00

Wszyscy pracownicy w Holandii mają prawo do zdrowej i bezpiecznej pracy, jednak w związku z wykonywanym zawodem każdego roku umiera tutaj około 4000 osób. To efekt między innymi 100 000 wypadków przy pracy, w których życie traci ponad 10 osób dziennie. Do tego dochodzą śmiertelne powikłania zdrowotne, ujawniające się często po latach pracy w trudnych warunkach – na przykład przy substancjach niebezpiecznych. Najbardziej wrażliwą grupą są od lat pracownicy migrujący, oraz osoby przesuwane do różnych zadań w ciągu jednej dniówki.

Sytuacja się nie poprawia

Ponieważ liczby te nie maleją, a od 2017 roku absencja chorobowa wzrosła z 4 do 5,7% Niderlandzka Rada Społeczno-Gospodarcza wydała zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z których prawie wszystkie zostały przyjęte przez Rząd. Niestety istnieje wiele 'wąskich gardeł’ jeśli chodzi o zdrowe i bezpieczne miejsce pracy. Na przykład zbyt mało inwestuje się w profilaktykę. Co więcej, nie wszyscy pracodawcy mają wystarczającą wiedzę na temat ustawy o warunkach pracy, a wielu z nich ją bagatelizuje.

Arbovisie 2040

Dlatego w „Wizji Warunków Pracy 2040” Rząd zaproponował szereg możliwych rozwiązań, które powinien wdrożyć nowy gabinet. Na przykład system grzywien i nagród zachęcających pracodawców do inwestowania w prewencję. Ponadto tylko połowa firm w Holandii przeprowadziła wymaganą prawem inwentaryzację i ocenę ryzyka (RI&E) z czego co trzecia pominęła w niej istotne ryzyko, co także wymaga pilnej interwencji.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)Ambicja