PILNE! Sprawa się rypła? Koniec z dodatkami LIV i LKV dla pracodawców w Holandii!

Aktualności | 30-10-203 | 12:00

W ostatnich dniach do Izby Reprezentantów trafił w końcu projekt ustawy o zniesieniu zasiłku dla osób o niskich dochodach (LIV), co uzgodniono w umowie koalicynej. Oficjalny powód jest taki, że udział finansowy Rządu w kosztach wynagrodzeń takich pracowników nie przekłada się w wystarczającym stopniu na oferowanie im przez pracodawców lepszych warunków pracy i płacy. W późniejszym terminie do projektu ustawy zostanie dodane stopniowe znoszenie świadczenia z tytułu kosztów wynagrodzeń dla starszych i niepełnosprawnych pracowników (LKV).

Dodatek dla pracowników zawłaszczany przez pracodawców?

W celu poprawy sytuacji na rynku pracy osób o niskich dochodach, osób starszych pobierających zasiłki oraz osób z niepełnosprawnością zawodową w 2017 roku wprowadzono ustawę o dodatkach do wynagrodzeń. Dodatki LIV i LKV to świadczenia wypłacane przez rząd holenderski firmom, które zatrudniają pracowników o niskich dochodach lub niepełnosprawnych i w starszym wieku. Świadczenia te mają na celu pomoc pracodawcom w pokryciu kosztów pracy tych pracowników. Obecnie na dodatkach LIV i LKV korzysta około 200 000 firm w Holandii, a w samym tylko 2023 roku Rząd holenderski wypłacił na ten cel już około 1,5 miliarda €uro.

Nadmierne korzystanie z państwowej pomocy czy zwykłe oszustwo?

Część ekspertów uważa, że firmy nadmiernie korzystają z tych dodatków. W niektórych przypadkach pracodawcy zatrudniają pracowników na niskich stawkach, mimo że mogliby zapłacić im więcej. Robią to, aby otrzymać dodatek LIV. W ten sposób pracodawcy czerpią korzyści z rządowego wsparcia, podczas gdy pracownicy nie otrzymują sprawiedliwej zapłaty za swoją pracę. W innych przypadkach pracodawcy wykorzystują dodatek LIV do płacenia pracownikom niższych wynagrodzeń, niż wynika to z ich kwalifikacji.

Pracodawcy mogą to zrobić, np. zatrudniając pracowników na umowach śmieciowych, na część etatu lub płacąc im za pracę wykonaną w godzinach nadliczbowych. W ten sposób (celowo zaniżając wynagrodzenie) pracodawcy oszczędzają na kosztach pracy, podczas gdy pracownicy otrzymują pensję niższą niż powinni. Niektóre z firm nieprawidłowo obliczają też wysokość dodatków, aby uzyskać od państwa więcej pieniędzy.

Kto ma prawo do LKV?

W 2023 roku, pracodawca otrzymuje dodatek LKV na każdego pracownika który:

  • Jest przez niego zatrudniony (rodzaj umowy nie ma znaczenia);
  • Jest objęty ubezpieczniem pracowniczym;
  • Zarabia średnio nie więcej niż 15,06 €uro na godzinę (brutto);
  • Przepracował co najmniej 1 248 płatnych godzin w roku kalendarzowym;
  • Nie osiągnął jeszcze wieku emerytalnego.

Czy spełniasz powyższe wymogi? Jeśli tak, dopowiedz sobie resztę…

Ile wynosi dodatek?

Wysokość dodatku zależy od liczby godzin przepracowanych przez danego pracownika i jego średniej stawki godzinowej (roczna płaca podzielona przez liczbę przepracowanych godzin). Nie wdając się w szczegóły, maksymaly dodatek to €0,49 na godzinę, nie więcej jednak niż €960 rocznie. Wydaje się niewiele, ale gdy pomnożyć to przez ilość uprawnionych, kwota urasta w wielu firmach do setek tysięcy, jak nie milionów €uro.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)