Koronawirus w Holandii: Pilna informacja rządowa!

Aktualności | 11-04-2022 | 14:30

Od poniedziałku 11 kwietnia autotest na obecność koronawirusa będzie punktem wyjścia do ustalenia, czy ktoś jest chory na COVID-19. Fakt zakażenia nie musi już być potwierdzony przez stację GGD po otrzymaniu pozytywnego wyniku w domu.

Dla kogo profesjonalne testy?

Rząd Holandii uznał że autotesty są wiarygodne, szeroko dostępne i dają szybki wynik. Nie oznacza to jednak, że GGD przestaje wykonywać profesjonalne testy. Będą one nadal dostępne dla określonych grup – na przykład osób, które pracują w służbie zdrowia lub nie radzą sobie z domowym autotestem. Test GGD jest również możliwy w celu uzyskania dowodu wyzdrowienia bądź braku zakażenia. Taki dowód może być wymagany podczas podróży międzynarodowej, lub jeśli ponownie zostaną wprowadzone obostrzenia dotyczące wstępu na imprezy masowe.

Większa odpowiedzialność osobista

Ponieważ w większości przypadków to autotesty odgrywają od teraz decydującą rolę, większa odpowiedzialność spoczywa na samych ludziach. Na przykład nadal bardzo ważne jest, aby zapobiegać zakażeniu innych izolując się po uzyskaniu pozytywnego wyniku.

Monitorowanie koronawirusa

Zmienia się także sposób monitorowania koronawirusa w Holandii. Skala i miejsce jego występowania będzie określana na podstawie analizy ścieków i szpitalnych statystyk. Wnikliwej obserwacji poddane zostaną także domy opieki.

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Pixabay,archiwum)