Nowe Prawo Pracy: Najważniejsze zmiany od 1 sierpnia `2022

Aktualności | 01-08-2022 | 17:00

Od dzisiaj wiele się zmienia w prawie pracy. Jest to ważne nie tylko dla pracodawcy który ma teraz znacznie więcej do zrobienia, ale także dla Ciebie – jako osoby pracującej w Holandii. Tutejsze media wymieniają cztery najbardziej istotne zmiany.

  • Pełna jasność co do warunków zatrudnienia

Kończy się czas, kiedy osoba przystępująca do pracy nie była w pełni poinformowana o warunkach zatrudnienia. Od teraz pracodawcy są zobowiązani do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji w ciągu jednego miesiąca od momentu zatrudnienia. Chodzi tu o wysokość wynagrodzenia, sposób płatności, miejsce pracy, politykę szkoleniową, system emerytalny, opcje urlopów, okres wypowiedzenia i zwykłe godziny pracy w ciągu dnia lub tygodnia.

  • Bezpłatne szkolenia

Zgodnie z nowym prawem, pracodawca jest również zobowiązany do sfinansowania szkolenia niezbędnego do wykonywania zawodu. Szkolenie to musi się też (w miarę możliwości) odbywać w godzinach pracy, tak aby nie kosztowało to pracownika dodatkowego czasu po godzinach.

  • Druga praca lub wolontariat

Pracodawcy trudniej będzie zakazać swoim ludziom wykonywania innej pracy po godzinach. Na przykład na cząstkę etatu, bądź w ramach wolontariatu. Wiele umów o pracę stwierdza obecnie, że pracownicy potrzebują na to zgody pracodawcy. Zmienia się to w sytuację, w której pracodawca musi przedstawić obiektywny powód odmowy, taki jak zdrowie lub bezpieczeństwo, możliwy konflikt interesów lub brak ochrony poufnych danych.

  • Przewidywalny plan pracy

Niektórzy pracownicy wykonywali dotąd swoje zadania bez ustalonych z góry godzin czy dni pracy, oczekując na wezwanie. I to się zmienia. Od teraz pracodawca jest zobowiązany do przedstawienia grafiku z co najmniej czterodniowym wyprzedzeniem. Musi też określić w jakich przypadkach można odmówić stawienia się w pracy. Ponadto pracownik odwołany w ciągu tych czterech dni nadal ma prawo do wynagrodzenia zgodnie z grafikiem na który był wcześniej wpisany.

(holandia.online/wnl/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)

Dodaj komentarz