Nowa koalicja rządowa w Holandii: Podsumowanie i najważniejsze założenia

W maju 2024 roku w Holandii doszło do utworzenia nowej koalicji rządowej, która ma na celu wprowadzenie kluczowych reform w różnych obszarach polityki krajowej. Nowa koalicja powstała po długotrwałych negocjacjach i obejmuje szerokie spektrum partii politycznych, od centrowych po bardziej lewicowe i prawicowe. Za nową koalicją stoją cztery główne partie: Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), Apel Chrześcijańsko-Demokratyczny (CDA), Demokratów 66 (D66) oraz Zielona Lewica (GroenLinks).

Najważniejsze założenia koalicji

 1. Reforma klimatyczna:
  • Ambitne cele redukcji emisji CO2 o 60% do 2030 roku.
  • Wprowadzenie ulg podatkowych dla firm inwestujących w technologie zielone.
  • Program dofinansowania odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatraki i panele słoneczne.
 1. Polityka mieszkaniowa:
  • Budowa 100 tysięcy nowych mieszkań rocznie przez najbliższe 5 lat.
  • Programy wsparcia dla młodych kupujących swoje pierwsze mieszkanie.
  • Regulacja cen wynajmu w dużych miastach, aby przeciwdziałać spekulacji nieruchomościami.
 1. System zdrowotny:
  • Zwiększenie nakładów na służbę zdrowia o 10% w celu poprawy jakości usług medycznych.
  • Wprowadzenie programów profilaktyki zdrowotnej w szkołach i miejscach pracy.
  • Dofinansowanie badań nad nowymi technologiami medycznymi.
 1. Edukacja i rynek pracy:
  • Reforma systemu edukacji z naciskiem na cyfryzację i umiejętności przyszłości.
  • Wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ulgi podatkowe i dotacje.
  • Programy aktywizacji zawodowej dla długotrwale bezrobotnych.
 1. Polityka migracyjna:
  • Zaostrzenie kontroli granicznych i procedur azylowych.
  • Wprowadzenie systemu punktowego dla imigrantów, wzorowanego na modelu kanadyjskim.
  • Programy integracyjne dla nowych mieszkańców, obejmujące kursy języka i kultury holenderskiej.

Ciekawostki

 • Nowa koalicja jest jednym z najbardziej zróżnicowanych politycznie rządów w historii Holandii, co może wpłynąć na dynamiczność i szeroką perspektywę w podejmowanych decyzjach.
 • Koalicja zawarła porozumienie dotyczące ograniczenia wpływu lobbystów na decyzje rządu, co ma na celu zwiększenie przejrzystości i zaufania obywateli.
 • Rząd planuje zwiększenie inwestycji w sztuczną inteligencję i nowe technologie, aby Holandia mogła konkurować na globalnym rynku innowacji.

Wnioski

Nowa koalicja rządowa w Holandii stawia przed sobą ambitne cele i szeroko zakrojone reformy. Kluczowe obszary, takie jak klimat, mieszkalnictwo, zdrowie, edukacja i migracja, zostały objęte programami, które mają przynieść długoterminowe korzyści dla obywateli i gospodarki. Różnorodność polityczna w koalicji może być zarówno wyzwaniem, jak i siłą napędową dla innowacyjnych rozwiązań.

(holandia.online/wnl/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)