Zmiany w prawie pracy: Kilka rzeczy, na które należy uważać!

Aktualności | 24-01-2024 | 15:30

Holenderskie prawo pracy stale się zmienia i nie inaczej jest w 2024 roku, w którym przygotowywanych jest kilka interesujących aktów prawnych. Biorąc pod uwagę tymczasowy status rządu, nie jest jasne, czy projekty ustaw staną się obowiązującym prawem, a jeśli tak, kiedy wejdą w życie. Niemniej jednak są to zmiany w prawie pracy, z którymi możesz mieć do czynienia w 2024 i 2025 roku.

  • Zmiana przepisów w celu zapobieżenia fikcyjnemu samozatrudnieniu. W marcu 2023 roku Sąd Najwyższy orzekł, że kurierzy pracujący dla Deliveroo nie powinni być traktowani jako osoby samozatrudnione, ale jako pracownicy. Oznacza to, że mają prawo do ochrony i świadczeń, z których korzystają wszyscy pracownicy, takich jak płaca minimalna, wynagrodzenie urlopowe, wynagrodzenie chorobowe i ochrona przed zwolnieniem. Ten akt prawny ma na celu zwalczanie tego rodzaju fikcyjnego samozatrudnienia. Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2025 roku, ale do tego czasu mogą zostać zmienione. Potencjalne implikacje praktyczne są istotne zarówno dla pracodawców, jak i freelancerów, zarówno z punktu widzenia prawa pracy, jak i podatków.

  • Zmiany w systemie zwolnień chorobowych w drugim roku choroby. Niniejszy wniosek jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z obecnymi przepisami, gdy pracownik zachoruje, pracodawca jest zobowiązany do kontynuowania wypłaty co najmniej 70% wynagrodzenia przez 104 tygodnie. W tym okresie oczekuje się, że pracodawca zrobi wszystko co w jego mocy, aby ponownie zintegrować pracownika z odpowiednią dla niego pracą. Nacisk kładziony jest na to, aby pracownik wrócił do swojej pracy u tego samego pracodawcy. Nazywa się to pierwszym torem. Ponadto pracodawca (zwykle od drugiego roku choroby) może również rozważyć reintegrację z innym pracodawcą, co nazywa się drugą ścieżką. Oba tory powinny przebiegać równolegle. Pronowana nowa ustawa daje małym i średnim przedsiębiorcom prawo do skupienia się wyłącznie na drugiej ścieżce, tj. reintegracji zewnętrznej, a nie wewnętrznej od początku drugiego roku choroby. Pracownik musi wyrazić na to zgodę. Jeśli ta ustawa zostanie przyjęta, pracodawcy nie będą już musieli wpisywać na plan pracy takiego pracownika od drugiego roku choroby, a jego miejsce będzie mógł zająć ktoś inny. Biorąc to pod uwagę, pracodawca musi nadal wypłacać wynagrodzenie do 104. tygodnia choroby i nadal podejmować wysiłki w celu ponownej integracji pracownika z innym pracodawcą.
  • Większe bezpieczeństwo zatrudnienia dla pracowników elastycznych. Obecne prawo pozwala pracodawcom oferować pracownikom umowy na wezwanie lub umowy zerogodzinowe. Pracownik pracuje tylko w godzinach, do których wykonania został wezwany i nie otrzymuje wynagrodzenia, jeśli nie zostanie wezwany do pracy. Rząd dąży do wzmocnienia pozycji pracowników dyżurnych i tymczasowych poprzez zniesienie umów zerogodzinowych. Nowelizowane są również przepisy dotyczące wielu umów krótkoterminowych. W tej chwili pracownik powinien otrzymać umowę na czas nieokreślony po trzech latach lub po trzech kolejnych umowach na czas określony z tym samym pracodawcą. Jeśli tak się nie stanie, pracodawca może poczekać pół roku, a następnie ponownie zatrudnić tę samą osobę na umowę tymczasową. Jeśli ustawa zostanie przyjęta, ten sześciomiesięczny okres zostanie wydłużony do pięciu lat, co bardzo utrudni pracodawcom wielokrotne zatrudnianie tego samego pracownika na czas określony.
  • Upoważnienie do wyznaczenia poufnego doradcy dla pracowników. W 2023 roku holenderski Parlament uchwalił ustawę zobowiązującą pracodawców do wyznaczenia poufnego doradcy w ramach działań mających na celu ograniczenie mobbingu i innych niepożądanych zachowań w miejscu pracy oraz pomoc w stworzeniu bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników. Przepisy te regulują podstawowe zadania i wzmacniają status prawny poufnego doradcy w sektorze prywatnym i innych organizacjach. Małe firmy zatrudniające do 10 pracowników są na razie zwolnione z tego wymogu.
  • Zmiana klauzuli o zakazie konkurencji. Zgodnie z obowiązującym prawem pracodawcy mogą wprowadzić klauzulę o zakazie konkurencji o szerokim zakresie. Rząd chce zaostrzyć i zreformować przepisy dotyczące zakazu konkurencji, aby ułatwić pracownikom poruszanie się po rynku pracy. Klauzula o zakazie konkurencji będzie miała m.in. prawnie ograniczony czas trwania i zasięg geograficzny. Pracodawcy muszą również uzasadnić ważny interes biznesowy leżący u podstaw klauzuli o zakazie konkurencji w umowach o pracę na czas nieokreślony, a odchodzącym pracownikom również będzie należało się odszkodowanie, jeśli zastosują się do klauzuli o zakazie konkurencji. Plany te są obecnie opracowywane w formie projektu ustawy, który zostanie przedłożony do konsultacji zanim zostanie przesłany do niższej izby Parlamentu. Na razie nie wiadomo, kiedy nowe prawo wejdzie w życie.

(holandia.online/wnl/MediaNL/foto(s):Pixabay,archiwum)