Porozumienie Rząd – ZN: Migranci zarobkowi mogą liczyć na pełną opiekę zdrowotną

Aktualności | 18/12/2022 | 15:44

Pracownicy migrujący nie zawsze otrzymują opiekę, której potrzebują. Dzieje się tak dlatego, gdyż w praktyce napotykają oni na różne przeszkody. Dla wielu progiem nie do przeskoczenia jest między innymi nieznajomość języka niderlandzkiego, brak wiedzy o sposobie działania holenderskiego systemu opieki zdrowotnej, czy brak dostępu do lekarza ogólnego.

Porozumienie Rząd – Zorgverzekeraars Nederland

Problem nie jest nowy, ale w obliczu braku rąk do pracy w wielu sektorach gospodarki holenderski Rząd postanowił zawrzeć z Zorgverzekeraars Nederland (organizacja wspierająca działania wszystkich ubezpieczalni w Holandii – przyp.red.) porozumienie w sprawie opieki zdrowotnej nad migrantami zarobkowymi.

Cele porozumienia

  • zwiększenie samodzielności i niezależności pracowników migrujących,
  • Lepsza kontrola rzetelności i uczciwości pracodawców,
  • Lepszy dostęp do opieki lekarza rodzinnego.

Minister Karien van Gennip: „Pracownicy migrujący nie mogą być już traktowani jak obywatele drugiej kategorii. Ludzie, którzy przyjeżdżają tu do pracy, mają prawo do godnych warunków życia i pracy. Ważną częścią tego jest dostęp do opieki.

Minister Ernst Kuipers: „Migranci zarobkowi, podobnie jak Holendrzy, są zobowiązani do wykupienia podstawowego ubezpieczenia. Mają zatem prawo do takiego samego dostępu do opieki, jak wszyscy inni w Holandii.

Dirk Jan van den Berg, prezes Zorgverzekeraars Nederland: „Samodzielność pracowników migrujących w holenderskim systemie opieki zdrowotnej nie jest oczywista. ZN, a w szczególności członkowie ZN, którzy koncentrują się szczególnie na grupie pracowników migrujących, dokładają wszelkich starań, aby utrzymać i poprawić dostęp do opieki dla pracowników migrujących. Robią to, aktywnie wspierając pracowników migrujących i współpracując z pracodawcami i świadczeniodawcami.

Gabinet postanowił również zmienić dekret o płacy minimalnej i minimalnym dodatku urlopowym. Ustala on górną granicę maksymalnego odliczenia składki na opiekę zdrowotną od ustawowego minimalnego wynagrodzenia w wysokości 110% średniej składki nominalnej. Na przykład pracodawcy i pracownicy będą mieli możliwość znalezienia w nadchodzących latach polisy, w której możliwe będzie odliczenie składki nominalnej plus składka na reasekurację obowiązkowego odliczenia od ustawowej płacy minimalnej, a ubezpieczyciele zdrowotni będą mieli możliwość ułatwienia pracodawcom i pracownikom uzyskania takiej polisy.
 

Dokumenty

(holandia.online/wnl/Rijksoverheid/foto(s):Pixabay,archiwum)